Sökning: "göteborgs universitet"

Visar resultat 11 - 15 av 20564 uppsatser innehållade orden göteborgs universitet.

 1. 11. Facility Management i humanitära kriser -En kvalitativ fallstudie om kontextens betydelse för organisering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nima Karlsson; Jonatan Svensson; [2021-12-02]
  Nyckelord :Facility Management; business support services; humanitarian aid; crisis; MSB; UN; FN; SIDA; bureaucracy; communication;

  Sammanfattning : The background to this subject is that The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) has built several camps with facilities and infrastructure to grant access for humanitarian workers to carry out humanitarian aid, in otherwise inaccessible areas. The purpose of this study is therefore to increase knowledge and understanding for organization of Facility Management (FM) in the humanitarian context, by examining what characterizes it, how different actors perceives it, and what the long-term prerequisites are. LÄS MER

 2. 12. Weight Stigma: A Global Health Concern

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Laura Ann Eggerichs; [2021-12-01]
  Nyckelord :overweight; obesity; stigma; weight stigma; weight bias; weight discrimination; scoping review; global health; Latin America; Caribbean; Asia; Africa; Oceania;

  Sammanfattning : A scoping review on research into weight stigma in areas outside of Europe, North America, Australia, and New Zealand.... LÄS MER

 3. 13. Hundangrepp på betesdjur - lösspringande hundar som problem inom naturvårdsbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Milene Björkman Ekdahl; [2021-11-29]
  Nyckelord :dog attacks; livestock; grazing; nature conservation; semi – natural pastures;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motlandskapsvård 2021, 180 hp.... LÄS MER

 4. 14. Satisfaction on an open online learning platform in Bangladesh An exploratory study on the learner's satisfaction on the perceived ease of use and perceived usefulness of an open online learning platform

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Syeda Mahjabin Ahmed; [2021-11-29]
  Nyckelord :Open online learning; online learning in a developing country; learning satisfaction;

  Sammanfattning : Purpose: The study aims to explore the satisfaction factors that affect the perceived ease of useand perceived usefulness of an open online learning platform from the perspective ofboth end-users, the learners and the organizers. This study will represent a picture ofthe open online learning platform's current status and future implications forimprovements. LÄS MER

 5. 15. Hantverkarens sinnliga erfarenheter - en källa till fördjupad hantverkskunskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :John Ingolf; [2021-11-29]
  Nyckelord :Craft science; tacit knowledge; sensory experiences;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i kulturvård med inriktning mot bygghantverk180 hp2021.... LÄS MER