Sökning: "göteborgs universitet"

Visar resultat 21 - 25 av 20564 uppsatser innehållade orden göteborgs universitet.

 1. 21. Ett ekonomiskt-historiskt perspektiv på psykiatrins tillväxt i början av 1900-talet i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Steinn Steingrimsson; [2021-11-24]
  Nyckelord :psykiatri; sinnessjukvård; hospital; tillväxt; professionalisering;

  Sammanfattning : From around 1800 to the end of the twentieth century, mental healthcare grew fromunorganized, improvised home care and, more rarely, ecclesiastical care to being one of thebasic public services. During this period, the practice of psychiatry professionalized andpsychiatric symptoms were medicalized. LÄS MER

 2. 22. Kontroll av outsourcing - Logistikverksamhet. En studie om relationen och kompetensens påverkan på kontroll mellan svenska medelstora företag och deras outsourcade lagerverksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Blixt; Pontus Fröberg; [2021-11-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since the start of outsourcing as a concept there has been a few different approaches in how the relationship has been seen. The latest change is that companies more and more tend to view the outsourced supplier as a business partner rather than a vertically integrated supplier. LÄS MER

 3. 23. Distansarbetets påverkan på ledarskap inom en kunskapsintensiv verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Bengtsson; Kevin Handegard Ghorbani; [2021-11-24]
  Nyckelord :remote leadership; virtual leadership; teleworking; communication; work responsibility;

  Sammanfattning : It is no secret that the amount of remote work, also known as teleworking, that is taking place within organisations all over the world is experiencing growth. Many organisations had already initiated the implementation of remote work and the process was accelerated beyond belief both due to technical progress and of course due to the ongoing pandemic. LÄS MER

 4. 24. Storbankernas finansieringskrav för nystartade företag och tillväxtföretag. En kvalitativ studie om entreprenörens inflytande och e-handelns påverkan vid beslutsfattande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maja Nilsson; Sofia Tennek; [2021-11-24]
  Nyckelord :entrepreneur; financial requirements; growth; start-ups;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 25. Den digitaliserade arbetsmiljön. En studie om coronapandemins effekter på ledarskapet inom organisationer och digitaliseringens allt större roll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Veronika Jugovic; [2021-11-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER