Sökning: "gable wall"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden gable wall.

 1. 1. En studie om horisontalstabilisering

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Rickard Westman; Johanna Eklund; [2022]
  Nyckelord :Horisontalstabilisering; dimensionering; skivverkan;

  Sammanfattning : En byggnad belastas inte enbart av vertikala krafter utan även horisontella krafter. Horisontella krafter uppstår från exempelvis vindlast, jordbävningslast eller vertikala laster som verkar excentriskt. Vid dimensionering av en byggnad är det mycket viktigt att man konstruerar ett stabiliseringssystem som kan ta hand om dessa krafter. LÄS MER

 2. 2. Momentstyv anslutning mellan vägg och gavelspets i trämoduler

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :David Cicek; Jennifer Eklund; [2019]
  Nyckelord :Connection; moment stiffness; gable tip; gable wall; prefabricating; wind load.; Anslutning; momentstyv; gavelspets; gavelvägg; prefabricering; vindlast;

  Sammanfattning : Studien omfattar anslutningen mellan vägg och gavelspets i ett prefabriceratenplanshus i trä. Huset är uppbyggt av saxtakstolar och få innerväggar för attdärigenom erhålla en öppen planlösning. LÄS MER

 3. 3. ENERGETIC EFFECTS OF FAÇADE SURFACE GEOMETRY

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Energi och byggnadsdesign

  Författare :Lars Kraakman; [2016]
  Nyckelord :Energy-efficienty; Thermal comfort; Daylight conditions; Facade surface geometry; Folded facade; East and West; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Designing an energy-efficient building with the use of passive design measures is not always possible due to the location, surrounding buildings or site layout. This can result in larger façade areas facing East or West and causes issues with the low sun altitude. LÄS MER

 4. 4. Det energisnåla isoleringsmaterialet

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Malin Johansson; Erik Karlsson; [2012]
  Nyckelord :stenull; expanderad cellplast; cellulosafibrer; cellglas; vakummisoleringspaneler;

  Sammanfattning : This bachelor essay is divided into two parts, the first being a construction of a single-family house and the second an in-depth study of five different isolation materials, analysed from an energy perspective. The first part, the construction of the single-family house, has been created from knowledge acquired during three years of studying at KTH Royal institute of Technology in Stockholm, in the program Architecture and the Built Environment. LÄS MER

 5. 5. Nytt ventilationssystem till djurstallar

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Pettersson; [2004]
  Nyckelord :regler; förordningar; stallklimat;

  Sammanfattning : There is two dairy farms in Sweden with ability to be opened on both long sides, one outside Hjo and the other one, Brandstadholm, north of Sjöbo. When there is no measures and results or not enough literature about natural ventilation and especially on this kind of air inlet, makes my tests very interesting not only on Alnarp, but among other companies. LÄS MER