Sökning: "gadolinium"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet gadolinium.

 1. 1. Magnetkameraundersökningar av gravida kvinnor och foster - Potentiella risker för fostret

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linda Clausen; Victoria Lundblad; [2021-06-08]
  Nyckelord :Magnetkamera; graviditet; foster; riskfaktorer; gadolinium;

  Sammanfattning : Bakgrund: Magnetresonanstomografi (MR) har blivit en viktig modalitet inom den radiologiska verksamheten. MR anses vara en säker diagnostisk metod att använda sig av på gravida kvinnor, dock är forskningen alldeles för begränsad inom MR-säkerhet gällande gravida kvinnor vilket inte gör det svårt att påstå att undersökningen är helt riskfri för kvinnan och fostret. LÄS MER

 2. 2. The value of cardiac MRI texture analysis in patients with clinically suspected myocarditis

  Master-uppsats,

  Författare :Evin Ina Papalini; [2021-05-10]
  Nyckelord :Medical physics; Myocarditis; Cardiac magnetic resonance; Texture analysis;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this proof-of-concept study was to assess the diagnostic value of texture analysis (TA) based on conventional balanced steady-state-free precession (bSSFP), late gadolinium enhancement (LGE) and T2-weighted cardiac magnetic resonance imaging (CMRI) in patients with clinically suspected myocarditis.Method: A retrospective cohort study was performed based on 30 patients whounderwent a comprehensive CMRI due to clinically suspected myocarditisbetween 2013 and 2018 at the Sahlgrenska University Hospital: 10 patients with clinical signs and positive myocardial biomarkers (Troponin T, indicating myocardial injury) as well as positive CMRI findings according to Lake Louise Criteria (LLC; group 1), 10 patients with clinical signs and positive myocardial biomarkers but negative CMRI findings according to LLC (group 2), and 10 patients with clinical signs but both negative myocardial biomarkers as well as CMRI findings according to LLC (control group). LÄS MER

 3. 3. Material decomposition using a photon counting X-ray detector in low energy range

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Rasmus Solem; [2021]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Material decomposition in X-ray imaging is used to separate different materials or elements in an image and to quantify their respective concentration. The material decomposition and quantification are made possible by the dependency of attenuation on the attenuating material and photon energy. LÄS MER

 4. 4. Gadoliniumansamling hos patienter med multipel skleros samt implementering av artificiell intelligens vid magnetresonanstomografi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sofia Lindström; Maja Becarevic; [2021]
  Nyckelord :Gadolinium; deposition; signal intensity; magnetic resonance imaging; Xray nurse; radiographer; artificial intelligence; deep learning; multiple sclerosis; Gadolinium; ansamling; signalintensitet; magnetresonanstomografi; röntgensjuksköterska; radiografi; artificiell intelligens; deep learning; multipel skleros;

  Sammanfattning : Introduktion: Uppskattningsvis 40% av alla magnetresonanstomografiska (MRT) undersökningar som görs i Europa och USA utförs med gadoliniumbaserade kontrastmedel. Under det senaste decenniet har det i flera studier uppmärksammats att ansamling av gadolinium sker i olika strukturer i hjärnan. LÄS MER

 5. 5. Chromatographic separation of rare earth elements using a novel extractant mixture

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Tim Aronsson; [2021]
  Nyckelord :chromatography; HPLC; rare earth elements; separation; recovery; kromatografi; HPLC; sällsynta jordartsmetaller; separation; återvinning;

  Sammanfattning : Sällsynta jordartsmetaller är en kritisk råvara som står inför viktiga utmaningar gällande utbud och efterfrågan. För att överkomma dessa utmaningar behövs det effektiva separationsmetoder. Den här rapporten studerar separationen av sällsynta jordartsmetaller med extraktionskromatografi. LÄS MER