Sökning: "gains"

Visar resultat 1 - 5 av 1312 uppsatser innehållade ordet gains.

 1. 1. Politisk kommunikation i det moderna medielandskapet : En frameanalys på Sverigedemokraterna och Vänsterpartiets framställningar av säkerhetspolitik på sociala medier och dess interaktioner från allmänheten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Vendela Hallingbäck; Hanna Zier; [2024]
  Nyckelord :Politisk kommunikation; sociala medier; framing; agenda-setting; interaktioner; säkerhetspolitik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how political communication of security policy is presented by Swedish parliamentary parties in the context of media development. Political actors have been given increased opportunities to communicate with the public, therefore the aim of this study is also to investigate how their political communication affects the interactions that it creates, such as readers' commentary on social media. LÄS MER

 2. 2. Troll i hjässan och hidet : Ekologiska gränsöverskridningar och antropocentrism i Stefan Spjuts Stallo (2012)

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Fredrika Ehrnholm; [2024]
  Nyckelord :Stallo; antropocentrism; Timothy Morton; troll; ekokritik;

  Sammanfattning : The depths of the forest carry ancient secrets. In the novel Stallo (2012), written by Stefan Spjut, trolls go unnoticed – hiding in plain sight through metamorphosis. They shapeshift into animals that are already known to exist and with telepathic abilities they nestle their way into the minds of the characters. LÄS MER

 3. 3. Uppsägning på grund av arbetsbrist - En analys utifrån modellen om det normativa fältet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Linn Travaglia Granquist; Klara Grenert; [2024]
  Nyckelord :turordning; uppsägning vid arbetsbrist; 22 § LAS; det normativa fältet; omplacering; arbetsbrist; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I ett samhälle som ständigt utvecklas, och under en pågående lågkonjunktur, är arbetsbrist ett fenomen som verksamheter behöver kunna hantera. Föreliggande kandidatuppsats utgår från rättsdogmatisk metod för att undersöka hur uppsägning vid arbetsbrist regleras i svensk lagstiftning, främst i LAS, och kollektivavtal. LÄS MER

 4. 4. Frihet, trygghet och beroende - En kvalitativ intervjustudie om unga smartphoneanvändare

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Josefin Håkansson; [2024]
  Nyckelord :Smartphone; school rules; young people; students; child-adult relationship; Social Sciences;

  Sammanfattning : This qualitative study aims to investigate the meaning of the smartphone for young people as well as the way young people experience their parents and the staff at schools relating to them using their smartphones. It also investigates young peoples thoughts about restrictions made by their parents and the staff at school and if or in what ways the restrictions may affect the relationship between adults and young people. LÄS MER

 5. 5. In Pursuit of Ambidexterity The ambidextrous nature of a small enterprise and its implications on NPD - A Case Study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emil Landén; Emil Tullock; [2023-07-20]
  Nyckelord :ambidexterity; ambidextrous; organization; ambidexterity in smaller organizations; corporate culture; new product development;

  Sammanfattning : Innovation is a crucial determinant of success in today’s highly competitive and fast-paced climate. This forces organizations to focus on developing future business solutions while still exploiting their existing resources to stay profitable. LÄS MER