Sökning: "galaterbrevet"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet galaterbrevet.

 1. 1. Söner eller barn? : Möjligheter till könsinkluderande översättning av sonbegreppet i Galaterbrevet 3:15-4:7

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Henny Wallin; [2019]
  Nyckelord :Bibelöversättning; inkluderande språk; galaterbrevet;

  Sammanfattning : Språket är en stor del av vårt liv. Det styr hur vi interagerar med vår omgivning och relaterar till varandra och oss själva. Relationen mellan språk och kultur och hur de påverkar varandra har fascinerat mig länge. LÄS MER

 2. 2. Galaterbrevet 6:6 : Vem ska dela vad?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Bengt Ödman; [2019]
  Nyckelord :κοινωνέω; ἀγαθά; ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς; κατηχουμενος; Galaterbrevet; Nya testamentet; Paulus; tolkning; understöd; delaktighet; katekumen; lärare; elev;

  Sammanfattning : Galatians 6:6 is commonly interpreted as instructing pupils to provide material support to their teachers, in return for the teaching received. It does not seem, however, that this is what the immediate context is about. LÄS MER

 3. 3. Kristologiska och soteriologiska aspekter av det nya perspektivet på Paulus i Gal 2:15-21 och 3:10 : en exegetisk diskussion

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nya testamentets exegetik

  Författare :Martin Holmberg; [2015]
  Nyckelord :The new perspective on paul; det nya perspektiver på paulus; galaterbrevet; gal 2:15-21; gal 3:10; kristologi; soteriologi; varför kristus dog; rättfärdighet; rättfärdiggörelse; laggärningar;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en komparativ studie, där James D. G. Dunns och Thomas R. Schreiners tolkningar av vad som enligt Paulus gör att en människa räknas som rättfärdig samt varför Kristus dog utifrån Gal 2:15-21, 3:10 jämförs och värderas. LÄS MER