Sökning: "galjonsfigur"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet galjonsfigur.

 1. 1. Det Personliga museet : Känslomässigt engagemang genom interaktion i museer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Isabelle Viidas; Johan Nauclér Löfving; [2019]
  Nyckelord :interaction design; cultural heritage; exhibition; affect; interactive experience; interaktionsdesign; kulturarv; utställning; affekt; interaktiv upplevelse;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete undersöker hur interaktiv teknologi kan användas för att förmedla kulturarv genom att förstärka en utställning i ett museikontext. Med samhällets växande digitalisering kommer en möjlighet för museer att erbjuda nya upplevelser med mervärde utöver fakta och bilder. LÄS MER

 2. 2. Kostekonomens ledarroll - I en offentlig organisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sara Nilsson; [2011-03-09]
  Nyckelord :attityd; kostekonom; ledarskap; offentlig organisation; Göteborgs Stad;

  Sammanfattning : Ständigt tillkommer det uppgifter om att en organisations ledarskap är i sig av största betydelse för dess överlevnad. Organisationens struktur påverkar ledare på varierande sätt. Det finns cirka 1700 ledare i Göteborgs Stad. Med ledare menas den som har personal-, verksamhets- och budgetansvar. LÄS MER

 3. 3. De mänskliga rättigheternas Galjonsfigur? Den Allmänna Förklaringen om de Mänskliga Rättigheterna

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Kerstin Jonzon; [2009]
  Nyckelord :Universal Declaration of Human Rights UDHR ; customary law; critique; relevance; Public international law; Folkrätt; Human rights; Mänskliga rättigheter; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The 1948 Universal Declaration of Human Rights is probably the world's most known and internationally most respected document. The purpose of this study is to examine if the UDHR reflects universal values and norms and to assess its moral and juridical relevance today, 60 years after the adoption. LÄS MER

 4. 4. Maskulinitet i media : En studie av maskulin framställning i svensk TV-reklam

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap; Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Niclas Dahl; Andreas Jeppsson; [2007]
  Nyckelord :maskulinitet könsroller feminism populärkultur media reklam mkv medie kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att försöka tolka ett eventuellt mönster av maskulina framställningar och ställa dessa tolkningar i relation till den äldre, mer traditionella bilden av mannen. Detta gjordes genom en studie av reklamfilm i svensk TV. LÄS MER