Sökning: "galleria"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet galleria.

 1. 1. Bee wax moth in Embu county, Kenya, the intruder in the hives : a study of Galleria mellonella and Achroia grisella

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Sanna Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :bee wax moth; African bees; prevention; control;

  Sammanfattning : The bee wax moth is a problematic pest that has been a problem to Kenyan bee farmers for some time now. This study has tried to answer if the observed factors affected the infestation rate of the pest. LÄS MER

 2. 2. Beekeepers and bee wax moth - what's the buzz about? : a study about the attitude towards beekeeping and wax moth in Kenya

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Ida Johansson; [2019]
  Nyckelord :pollination; wax moth; Kenya; bees; beekeeping;

  Sammanfattning : The bee wax moth (Galleria mellonella) is a troublesome pest of the honeybees that can cause substantial financial losses that can be devastating for the beekeepers. The moth is a universal pest but thrives in a warmer climate, the insect is nocturnal and feed on pollen, wax and other impurities. LÄS MER

 3. 3. Fysisk planerings möjlighet att hantera köpcenters resiliens.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Felix Lorentzon; Martin Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Handel; köpcenter; resiliens; fysisk planering; översiktsplanering; detaljplanering; Malmö; Kristianstad; Entré; Galleria Boulevard;

  Sammanfattning : Handel är en central del av en stads funktion och utveckling. Den bidrar till stadsliv och lockar människor till staden. Köpcenter påverkar och formar städers handelssituation och är ofta placerade i städers centralare delar. LÄS MER

 4. 4. En omgestaltning av Galleria Boulevard i Kristianstad : Med fokus på offentliga rum, funktionsblandning och stadens identitet.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Anna Lagerquist; Elisa Johansson; [2019]
  Nyckelord :Galleria Boulevard; Kristianstad; funktionsblandning; offentliga rum; galleria; gestaltningsförslag;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Färg och form som element för orientering i shoppingmiljön

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Louise Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Rumslig gestaltning; färg; form; orientering; vägledning; shoppingmiljön;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur färg och form kan användas för att understödja orienteringen i och upplevelsen av en shoppingmiljö. Hur färg kan appliceras i en galleria för att vägleda besökaren, identifiera olika delar av miljön och förändra uppfattningen om dess rumsliga form och långa avstånd. LÄS MER