Sökning: "galleria"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet galleria.

 1. 1. Hur kan en befintlig centrumnära galleria omformas för att bidra till en mer attraktiv och hållbar stad? : En studie av Odenhuset i Trollhättan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Josefine Andersson; [2019]
  Nyckelord :arkitektur; galleria; handel; köpcenter; attraktiv stad; hållbar stad; mixed use;

  Sammanfattning : Under 1960 och 1970-talet öppnade flera Domusvaruhus runt om i Sveriges stadskärnor. Med bilen kunde både nära- och långväga besökareresa till varuhuset. I takt med att externa köpcenter och e-handel har tillkommit har antalet besökare till de centrumnära galleriabyggnaderna (tidigare Domusvaruhus) minskat. LÄS MER

 2. 2. Bee wax moth in Embu county, Kenya, the intruder in the hives : a study of Galleria mellonella and Achroia grisella

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Sanna Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :bee wax moth; African bees; prevention; control;

  Sammanfattning : The bee wax moth is a problematic pest that has been a problem to Kenyan bee farmers for some time now. This study has tried to answer if the observed factors affected the infestation rate of the pest. LÄS MER

 3. 3. Beekeepers and bee wax moth - what's the buzz about? : a study about the attitude towards beekeeping and wax moth in Kenya

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Ida Johansson; [2019]
  Nyckelord :pollination; wax moth; Kenya; bees; beekeeping;

  Sammanfattning : The bee wax moth (Galleria mellonella) is a troublesome pest of the honeybees that can cause substantial financial losses that can be devastating for the beekeepers. The moth is a universal pest but thrives in a warmer climate, the insect is nocturnal and feed on pollen, wax and other impurities. LÄS MER

 4. 4. Fysisk planerings möjlighet att hantera köpcenters resiliens.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Felix Lorentzon; Martin Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Handel; köpcenter; resiliens; fysisk planering; översiktsplanering; detaljplanering; Malmö; Kristianstad; Entré; Galleria Boulevard;

  Sammanfattning : Handel är en central del av en stads funktion och utveckling. Den bidrar till stadsliv och lockar människor till staden. Köpcenter påverkar och formar städers handelssituation och är ofta placerade i städers centralare delar. LÄS MER

 5. 5. En omgestaltning av Galleria Boulevard i Kristianstad : Med fokus på offentliga rum, funktionsblandning och stadens identitet.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Anna Lagerquist; Elisa Johansson; [2019]
  Nyckelord :Galleria Boulevard; Kristianstad; funktionsblandning; offentliga rum; galleria; gestaltningsförslag;

  Sammanfattning : .... LÄS MER