Sökning: "gallfarm"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet gallfarm.

  1. 1. Asiatisk svartbjörn, Ursus thibetanus, i Kinas gallindustri

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Författare :Sophia Panofsky; [2018]
    Nyckelord :asiatisk svartbjörn; Ursus thibetanus; gallfarm;

    Sammanfattning : Björngalla används inom traditionell kinesisk medicin till att behandla en rad olika sjukdomar och tillstånd från halsont till frakturer, syfilis och cancer. Tjuvjagade vilda björnar var källan till den björngalla som användes i traditionell kinesisk medicin innan 1980. LÄS MER