Sökning: "gallring"

Visar resultat 1 - 5 av 211 uppsatser innehållade ordet gallring.

 1. 1. Fosfors omsättningstid i jord med metoden 33P inkubationsexperiment kombination med isotop utbytes kinetik (IEK) med 33P

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lina Löfqvist; [2020-02-05]
  Nyckelord :fosfor; isotop; 33P; Flakaliden; Skogaryd; Västra Sydney;

  Sammanfattning : Fosfor är en begränsad resurs på jorden, i vissa länder går det att finna fosfor naturligt i fosfatrikt berg. För att utnyttja den mängd fosfor som finns på jorden på bästa möjliga vis, är detviktigt att få en djupare förståelse för fosfor dynamiken i jord- och växtsystem. LÄS MER

 2. 2. Formalinarvet: Oetiska samlingar eller unik kulturhistoria?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :John Södling; [2019-04-17]
  Nyckelord :rasbiologi; eugenik; anatomiska samlingar; fysisk antropologi; rashygien; repatriering; gallring; västarvet; naturhistoriska museet; post-kolonialism; ICOM; Anders Retzius; siamesiska tvillingar; mänskliga kvarlevor; kronocentrism;

  Sammanfattning : Abstract This text will discuss the case of clearance at the Naturhistoriska Museum in Gothenburg, where political powers have ordered clearance of the collection of human remains. Among these human remains are a pair of human twins which have been subject to some debate and have been kept away from the exhibition for some years. LÄS MER

 3. 3. Underväxtens påverkan på produktiviteten och gallringskvalitén hos två gallringsskördare

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Olov Skogelid; [2019]
  Nyckelord :underväxtröjning; förröjning; tidsstudie;

  Sammanfattning : Before thinning, there may be a need for undergrowth clearing. This is because the undergrowth can create problems during the thinning operation. If an undergrowth clearing is performed before thinning, the harvester may achieve higher productivity, and the average volume per harvested stem may be a higher. LÄS MER

 4. 4. Implementering av Rätt metod gallring och Rätt metod planering - en uppföljning i fält inför fortsatt utvecklingsarbete

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Fredrik Ekelund; [2019]
  Nyckelord :Markskador; Arbetsmetod; Markfuktkarta;

  Sammanfattning : Ground damages due to the use of heavy machinery in the Swedish forestry is legislated in the Forestry Act where a minimum of demands for the forestry is set. To further strengthen the consideration to environmental aspects in the forestry, for example the importance of protecting certain soil types and waterways, FSC and PEFC certification are implemented. LÄS MER

 5. 5. Prestationsprognos i drivning utifrån driftsuppföljningsdata

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Erik Osmén; [2019]
  Nyckelord :Produktivitet; Slutavverkning; Gallring;

  Sammanfattning : There are several good reasons to create mathematical functions that can predict, or forecast, the productivity in logging operations. One of these reasons is that the contractor’s piece rate often is based on the forecasted productivity. There are different methods to generate a model that can forecast the productivity in logging operations. LÄS MER