Sökning: "galtlukt"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet galtlukt.

 1. 1. Vaccinerad hangris : optimal lysinhalt?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Louise Lundahl; [2017]
  Nyckelord :vaccinerade hangrisar; lysin; protein; foder; tillväxt; klassning; kompensatorisk tillväxt; kväveutsläpp; foderstrategi;

  Sammanfattning : Vaccination against boar taint with Improvac® is one of the alternatives to surgical castration. It was not until 2009 the use of Improvac® was approved within EU. There is a lack of Swedish studies concerning the requirement of protein and lysine to vaccinated male pigs. LÄS MER

 2. 2. Immunokastrering av gris genom vaccination mot gonadotropin-releasing hormone (GnRH)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Bodil Elwing; [2014]
  Nyckelord :immunokastrering; gris; GnRH-vaccin; galtlukt; kastrering; gonadotropinfrisättande hormon; immunocastration; pig; GnRH-vaccine; boar taint; gonadotropin-releasing hormone;

  Sammanfattning : Immunisering mot gonadotropin-releasing hormone (GnRH) har visat sig vara effektivt mot att hämma galtlukt på griskött och oönskat aggressivt beteende bland hangrisar. I ett samhälle där vi sätter allt högre krav på våra produktionsdjurs välfärd är efterfrågan på metoder som inte innebär smärta eller lidande för djuren stor. LÄS MER

 3. 3. Vaccination against boar taint - effect of restrictive and semi ad libitum feeding regime on production and behavior

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Lovisa Nilsson; [2014]
  Nyckelord :vaccination against GnRH; boar taint; feeding regime; behavior; skin lesions; male pig; performance; carcass quality;

  Sammanfattning : Male piglets have been castrated for centuries to avoid contamination of their meat with boar taint, a strongly unpleasant odour that makes the meat inedible. Today boar taint can be prohib-ited by vaccination against gonadotropin releasing hormone (GnRH) using Improvac®. LÄS MER

 4. 4. Vaccinering mot galtlukt – ett alternativ till obedövad kirurgisk kastrering av smågris

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Therese Ahlström; [2013]
  Nyckelord :gris; kastrering; vaccination mot galtlukt; vaccination; djurvälfärd;

  Sammanfattning : In 2012, about 1.3 million boars were surgically castrated, most of them without anaesthesia. Castration is performed to avoid the occurrence of boar taint and aggressive and sexual behaviour. LÄS MER

 5. 5. Immunokastrering av gris : för- och nackdelar ur produktionssynpunkt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Pernilla Rosberg; [2012]
  Nyckelord :immunokastrering; kastrering; Improvac; gris; galtlukt; kötthalt; androstenon;

  Sammanfattning : Kastrering av smågris för att motverka galtlukt görs idag i Sverige under grisens första levnadsvecka utan bedövning. EU kommissionen har lagt fram ett förslag på att från och med 2012 ska all kastrering av grisar ske med bedövning, och kirurgisk kastrering ska upphöra från 2018 under förutsättning att vissa praktiska problem har lösts tills dess. LÄS MER