Sökning: "galvanisering"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet galvanisering.

 1. 1. A Study of Various Parameters Affecting Adhesion of Coatings to Metal Substrates

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Worabhorn Pathanatecha; [2019]
  Nyckelord :adhesion; coatings; metal substrates; silanes; polyurethanes; surface energy; crosslinking agent; adhesion promoters; vidhäftning; beläggningar; metallunderlag; silaner; polyuretaner; ytenergi; tvärbindningsmedel; vidhäftningspromotor;

  Sammanfattning : The adhesion of coatings is of high importance in the coating industry and a more thorough understanding of adhesion behavior is required. In this thesis work, seven parameters affecting adhesion of silane-modified poly(urethane urea) (PUSi) coatings on pretreated steel and aluminum substrates were studied. LÄS MER

 2. 2. Applying Thermal Diffusion Galvanization on Wood Screws : Effects on Corrosion Resistance and Mechanical Properties

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap

  Författare :Benjamin Solem; Ante Vallien; Philip Wernstedt; [2016]
  Nyckelord :galvanization; thermal diffusion galvanization; TDG; corrosion; galvanisering; diffusion; rostskydd;

  Sammanfattning : Today, fastening articles such as screws and nails are treated with different surface coatings to withstand corrosion. The Swedish distributor ESSVE® Produkter AB uses a nano coating called CorrSeal™ for high corrosion protection of their screws. LÄS MER

 3. 3. Förbättringsförslag, lastknektar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Philip Vallentin; [2014]
  Nyckelord :konstruktion; FEM; lastknekt; svets;

  Sammanfattning : Örebro svets & hydraulik AB tillverkar lastknektar till Suzuki Garphyttan. På lastknektarna transporteras sedan stora rullar av tråd i stål. Knektarna har visat sig kollapsa efter viss tids användning och behöver därför en förbättrad konstruktion. LÄS MER

 4. 4. CE-märkning av produkter under byggproduktförordningen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Martin Jidegren; David Sannéus; [2013]
  Nyckelord :Brackets; CE-marking; Construction products regulation; ETAG 015; Manufacturing control; Nailing plates; Standard; Byggproduktförordningen; CE-märkning; ETAG 015; Spikplåtar; Standard; Tillverkningskontroll; Vinkelbeslag;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to achieve an understanding of how a CE- marking process is conducted and to identify the relevant factors that must be considered in such a process. We have conducted our study at Lövhults Svets & Smide AB (Lövhults) in Skruv, Småland Sweden, which are manufacturing brackets for small covering constructions. LÄS MER

 5. 5. Miljöledningssystem inom ytbehandlingsindustrin

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

  Författare :Ann Backlund Funaro; [2011]
  Nyckelord :ISO 14001; ytbehandling; miljöledningssystem; galvanisering; miljömål; miljöaspekter;

  Sammanfattning : Examensarbetet kartlägger vilken nytta företag inom ytbehandlingsbranschen har av att arbetaenligt miljöledningssystem (MLS), i detta fall ISO 14001. Utöver detta presenteras även påvilket sätt ytbehandlingsindustrier arbetar med sina miljöfrågor, såsom miljöaspekter ochmiljömål, samt författarens slutsatser om huruvida ett miljöcertifierat företag genomsyras avhögre grad av miljömedvetenhet jämfört med ett ej miljöcertifierat. LÄS MER