Sökning: "gambling companies"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden gambling companies.

 1. 1. Legitimizing gambling businesses’ negative aspects in sustainability reports : A qualitative study of sustainability reports

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Carl Skeppstedt; Anna Karlsson; [2022]
  Nyckelord :gambling; controversial industries; communication; manipulation; sustainability reporting;

  Sammanfattning : Sustainability is a highly relevant and debated topic. More companies disclose sustainability information and in 2017 it became mandatory for larger companies in Sweden to prepare a sustainability report. Some industries are considered more or less socially accepted. LÄS MER

 2. 2. Spel & Dobbel - på gott eller ont? : En kvalitativ intervjustudie gällande unga människors uppfattning om spelreklam.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Oscar Agius; Simon Forsmark; [2022]
  Nyckelord :Gambling advertising; marketing; gambling; intermediaries; risks; Spelreklam; marknadsföring; penningspel; mellanhänder; risker;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera vilken syn unga människor har på spelreklam och hur de anser att spelreklamen framställs, samt hur spelbolagen går tillväga för att marknadsföra sig. Begreppet spelreklam åsyftar i studien marknadsföring för alla typer av penningspel. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan ESG och finansiell prestation : En kvantitativ studie av börsnoterade kontroversiella företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Oscar Lundeberg; David Othérus; [2022]
  Nyckelord :ESG; ROA; ROE; market value; financial performance; controversial companies; ESG; ROA; ROE; marknadsvärde; finansiell prestation; kontroversiella företag;

  Sammanfattning : Background: After the financial crisis in 2008/2009, ESG earned more attention. It was a consequence of the pressure from the general society about social responsibility and sustainability. Companies needed to change and the management strategies included more stakeholders. LÄS MER

 4. 4. “Vi är King av Casino - och är man ett kungligt spelbolag måste man även ta ett kungligt ansvar” : En fallstudie om spelbolaget LeoVegas sociala ansvar i sitt externa kommunikationsarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Klara von Liewen Wistrand; Frida Halvardsson; [2022]
  Nyckelord :Legitimacy; external communication; LeoVegas; gambling companies; gambling problems; social responsibility; CSR; online games; Legitimitet; extern kommunikation; LeoVegas; spelbolag; spelproblem; socialt ansvar; CSR; onlinespel;

  Sammanfattning : Online gambling related problems is a growing societal problem. Hence, the online gambling companies are meeting increased pressure to take social responsibility for their impact. In this way, a paradox is created between making money from increased gambling and reducing gambling addiction. LÄS MER

 5. 5. Spelansvarsverktygens effekt : En kvalitativ kartläggning av faktorer som påverkar spelansvarsverktygens effekt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Leonard Broström; Kasper Thorslund; [2022]
  Nyckelord :behavior tracking tools; high-risk gamblers; gambling problem; limit setting; self-exclusion; self-test; högriskspelare; omsorgsplikt; självuteslutning; självtest; spelansvarsverktyg; spelgränser; spel på internet;

  Sammanfattning : With the advent of the internet, the opportunity to gamble for money is no longer limited by opening hours or that gambling is only available in specific places, which has meant that more and more people have developed an unhealthy relationship with gambling. Having an unhealthy relationship with gambling can have several negative consequences. LÄS MER