Sökning: "gambling treatment"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden gambling treatment.

 1. 1. I vilken utsträckning kartläggs spelartyp enligt The Pathways Model inför spelberoendebehandling? En kvantitativ tvärsnittsstudie med behandlares erfarenheter av behandlingsplanering vid spelberoende

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Terese Farkas; [2021]
  Nyckelord :gambling subtypes; gambling disorder; gambling treatment; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Pathways Model of problem gambling suggests three developmental pathways, subtypes, to a gambling disorder and the importance of individualized treatment with different treatment interventions for different subtypes. The study aimed to investigate to what extent the therapist made considerations related to the Pathways Model and take psychiatric comorbidity into account when planning the treatment. LÄS MER

 2. 2. En intervjustudie om yrkesprofessionella spelberoendebehandlare och deras perspektiv på sitt nuvarande och framtida arbete i förhållande till digitaliseringen

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Silvia Magrini Klövmark; [2021]
  Nyckelord :gambling addiction; gambling symptom; gambling problem; internet adicctions; cognitive behavioral therapy; spelmissbruk; spelberoende; spelbehandling; digital behandling; kognitiv beteendeterapi;

  Sammanfattning : Introduktion: Idag har omkring 340 000 personer i Sverige någon grad av spelproblem, vilket är drygt 4 procent av befolkningen mellan 16–87 år. Cirka 165 000 personer delar hushåll med någon som har ett problemspelande och 68 000 utav dem är barn. LÄS MER

 3. 3. "man blir också ofta mer dömd som kvinna som spelberoende, än en man" : En kvalitativ studie om hur professioner inom socialt arbete arbetar med spelmissbruk hos kvinnor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Mathilda Ström; Rebecka Simonsson; [2020]
  Nyckelord :Gambling addiction; social work; addiction; women; stigmatization; nonprofit organization;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine how professional social workers who work with addiction in both nonprofit and municipal organizations, describe and work with women with gambling addiction from their perspective as professionals. This was done to try to contribute with further knowledge regarding women with gambling addiction in social work. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie om spelberoendets orsaker och konsekvenser. : ”Det är en spänning som man saknar i livet och sen en kick och samtidigt ett belöningssystem som man vill tillfredsställa sig själv med” - Per

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Gia Brahimi; Sevda Aslan; [2020]
  Nyckelord :Games; games about money; the impact of the game; treatment and gambling problems;

  Sammanfattning : The purpose of our study is to from a sociological perspective, illustrate individuals with gambling addiction and gain an understanding of their experiences and actions regarding the path into gambling addiction. This study was based on a qualitative research method in which empirical data collection was conducted through eight qualitative interviews, in order to investigate the experience and prevalence of adult gambling addiction and what effect this had on the individual. LÄS MER

 5. 5. "Relationen går före liksom alla metoder som finns" : Gemensamma erfarenheters betydelse inom relation mellan socialarbetare och klient i missbruksvården

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Daisy Daneshpip; Enisa Salkic; [2020]
  Nyckelord :Relationsskapande; relation; socialt arbete; socialarbetare; klient; använda sig själv; gränsöverträdelse; gränsöverskridelse; gemensamma erfarenheter; personlig; privat; professionell; professionalitet; missbruk;

  Sammanfattning : Establishing a relationship between a social worker and a client is an important element in social work. An alliance can be created by seeing something in someone else that affects one's self. The purpose of this study is to investigate how mutual experiences affect the relationship between social workers and clients. LÄS MER