Sökning: "game engine"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden game engine.

 1. 1. Auditory immersion and the believability of a first-person perspective in computer games : Do players have a preference between mono and stereo foley, and is one perceived as more believable?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medier, ljudteknik och teater

  Författare :Daniel Wennerberg; [2019]
  Nyckelord :Audio; Games; Game audio; Computer games; Sound; Sound effects; FPS; FPP; First Person shooter; First Person Perspective; Foley; Stereo Foley; Mono Foley; Mono vs Stereo; Avatar; Self-produced; Immersion; Believability; Preference; Mid-side; Recording technique; Unreal Engine;

  Sammanfattning : Based on previous research on spatial attributes in foley and the concept that auditory immersion in first-person perspective computer games is enhanced by believable sound effects, this study explores if there is a connection between stereo foley and the believability of the first-person perspective, and regardless, if there is a preference to either mono or stereo foley. An interactive listening test was created in unreal engine 4, where 20 subjects, all considered gamers, played three levels that differed visually and in auditory content. LÄS MER

 2. 2. Integrering av Planetariemjukvaran Uniview med Virtuell Verklighet

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Lemoine; Colin Brook; [2019]
  Nyckelord :Virtual Reality; Object Oriented Programming; Planetarium; Prototype; Unity; Virtuell verklighet; Objektorienterad programmering; Planetarium; Prototyp; Unity;

  Sammanfattning : Uniview är mjukvara som främst används som presentations- och visualiseringsverktyg vid pla- netarium. För att utforska nya användningsområden av Uniview vill man på Sciss integrera sin mjukvara med headsets för virtuell verklighet. LÄS MER

 3. 3. Image Quality-Driven Level of Detail Selection on a Triangle Budget

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ludvig Arlebrink; Fredrik Linde; [2018]
  Nyckelord :Image-Quality; Triangle Budget; Level of Detail; Simplification;

  Sammanfattning : Background. Level of detail is an optimization technique used by several modern games. The level of detail systems uses simplified triangular meshes to determine the optimal combinations of 3D-models to use in order to meet a user-defined criterion for achieving fast performance. LÄS MER

 4. 4. Fördelar med att applicera Collaborative Filtering på Steam : En utforskande studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Martin Bergqvist; Jim Glansk; [2018]
  Nyckelord :Collaborative filtering; Content-based filtering; Recommender systems; Steam; Computer Science; Machine learning; Information retrieval; Collaborative filtering; Content-based filtering; Rekommendationssystem; Steam; Datorvetenskap; Maskininlärning; Informationssökning;

  Sammanfattning : Rekommendationssystem används överallt. På populära plattformar såsom Netflix och Amazon får du alltid rekommendationer på vad som är nästa lämpliga film eller inköp, baserat på din personliga profil. Detta sker genom korsreferering mellan användare och produkter för att finna sannolika mönster. LÄS MER

 5. 5. Simulation and Visualisation Software for an Elastic Aircraft for High Altitudes based on Game Engine Technology

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Liviu Stamat; [2018]
  Nyckelord :ELAHA; Flexible; Wing; Aircraft; Unreal; Game; Engine; DLR;

  Sammanfattning : .... LÄS MER