Sökning: "game feel"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden game feel.

 1. 1. Game Feel Aesthetics : Finding the Fun Factor

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Pontus Fredriksson; Malin Sandred; [2018]
  Nyckelord :game feel; immersiom; visual aethetics; qualitative research; game feel; immersion; visuell estetik; kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : Spel är något som ligger oss nära om hjärtat, och är en industri som fortsätter växa hejdlöst. Vi var nyfikna på hur man gör ett spel “roligt” att spela. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen kring att montera en byggnad i virtuell verklighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Niklas Fuks; [2018]
  Nyckelord :VR; byggsats; upplevelse av VR; montering; byggnad; Unity 3D; C#; montage; inlärning; intervjuer;

  Sammanfattning : This thesis treats the users experience about assembling a building in virtual reality and the implementation of an application for the purpose. The work studies how users experience that after they have assembled a building in virtual reality understand how a building should be assembled. LÄS MER

 3. 3. Visual Attention in Level Design for a 3D Adventure Platform Game- Analyzing Visual Cues in a 3D Environment

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Emil Petersson; Felix Helgesson; [2018]
  Nyckelord :Visual Cues; Visual Attention; Eye Tracking; Video Game; Level Design;

  Sammanfattning : Studying the field of visual attention in the context of games can help level designers to make the players feel more immersed and increase the general enjoyment of a game. With the help of visual cues, the designers are able to lead the players through the levels without breaking the aesthetics of the game, thus preventing to break the immersion. LÄS MER

 4. 4. Comparison of Anti-Aliasing in Motion

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kreativa teknologier

  Författare :Lukas Andersson; [2018]
  Nyckelord :anti-aliasing; gaming; real-time;

  Sammanfattning : Background. Aliasing is a problem that every 3D game has because of the resolutions that monitors are using right now is not high enough. Aliasing is when you look at an object in a 3D world and see that it has jagged edges where it should be smooth. This can be reduced by a technique called anti-aliasing. LÄS MER

 5. 5. "slut mä däj, ja här nu" - små barns tillträden i förskolan : En observationsstudie av de yngsta barnens användande av kommunikativa resurser vid förhandlingar i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Sofia Åsberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate the communicative resources used by children when negotiating for access, studying such things as what communicative methods they use, for what purpose, and when children use an adult as a resource for communication. This is a qualitative study based on structured non-participatory observations using field notes, and for the analysis I use an ethnographic method. LÄS MER