Sökning: "game narrative"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade orden game narrative.

 1. 1. User Interface's Impact on Player's Immersion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Alex Norrman; [2020]
  Nyckelord :immersion; user interface; user experience; digital games; computer games; diegesis; narrative; storytelling;

  Sammanfattning : With the success of technology, computers and digital games have become a new, more advanced, medium for storytelling. What sets digital games apart from more traditional forms is that the player must engage and interact with a game world and the characters on a whole new level. LÄS MER

 2. 2. Does the devil wear Prada? A content analysis of costume design in video games as a tool for conveying narrative and functionality : A study concerning costume design and its current use in games

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Clara Swahn; Niki Eriksson; [2020]
  Nyckelord :costume design; video games; design trends; functionality; believability; narrative; Kostymdesign; datorspel; designtrender; funktionalitet; trovärdighet; narrativ;

  Sammanfattning : This study examines how costume design is used as a narrative and functional part of video game character design. The purpose being how costume design is currently utilized, what common design trends can be found and in which instances costume design goes against the functionality and believability of the character. LÄS MER

 3. 3. Narrativa strukturer i videospelet God of War : Ett utforskande av möjligheten att använda svenskämnets litterära analysverktyg i en spelanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Helena Karlsson Pacheco; [2020]
  Nyckelord :Narratologi; reader-response; textuniversum; narrativ fantasi; videospel; litteraturundervisning; svenska;

  Sammanfattning : Det finns i skrivande stund en ökad efterfrågan på videospel i litteraturundervisningen i svenskämnet. För att inkluderingen ska ske friktionsfritt underlättar det att kunna använda analysverktyg som redan är vedertagna för svensklärare. LÄS MER

 4. 4. Sekvensbryt vs narrativ : En obefogad konflikt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Joakim Hedström; [2019]
  Nyckelord :sequence breaking; games; narrative; game narrative; interactive fiction; sekvensbryt; spel; narrativ; spelnarrativ; interaktiv fiktion;

  Sammanfattning : Denna rapport utforskar forskningsfrågan hur uppfattar erfarna spelare det avsiktliga utövandet av sekvensbryt i relation till deras upplevande av ett spels narrativ? då granskning av tidigare forskning kring ämnet sekvensbryt väckt frågor kring spelares åsikter om ämnet och huruvida utövandet av sekvensbryt är motsatt viljan att uppleva spelnarrativ. En studie utformades med ändamålet att samla spelares åsikter kring sekvensbryt. LÄS MER

 5. 5. The Visual Conveyance of Narrative : From A Cognitive Perspective

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Ossian Borg Gyllenbäck; [2019]
  Nyckelord :narrative; visuals; video games; mise-en-scene; fabula syuzhet; engagement; casual cognition; narrativ; visuell; datorspel; mise-en-scene; fabula syuzhet; engagemang; kausal kognition;

  Sammanfattning : This qualitative study aims to explore, from a cognitive perspective, the influence visuals have on conveying the game's narrative and how this engages the player. The focus being to further the understanding of how both visuals and narrative affect the overall experience. LÄS MER