Sökning: "game narrative"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden game narrative.

 1. 1. Sekvensbryt vs narrativ : En obefogad konflikt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Joakim Hedström; [2019]
  Nyckelord :sequence breaking; games; narrative; game narrative; interactive fiction; sekvensbryt; spel; narrativ; spelnarrativ; interaktiv fiktion;

  Sammanfattning : Denna rapport utforskar forskningsfrågan hur uppfattar erfarna spelare det avsiktliga utövandet av sekvensbryt i relation till deras upplevande av ett spels narrativ? då granskning av tidigare forskning kring ämnet sekvensbryt väckt frågor kring spelares åsikter om ämnet och huruvida utövandet av sekvensbryt är motsatt viljan att uppleva spelnarrativ. En studie utformades med ändamålet att samla spelares åsikter kring sekvensbryt. LÄS MER

 2. 2. Atenare, spartaner och en handkontroll : En kvalitativ kategoriseringsstudie av historiebruk och historiemedvetande i Assassin's Creed Odyssey och spelets potential i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Casper Petersson; [2019]
  Nyckelord :Historical video-games; Assassin s Creed; ancient Greece; Peloponnesian war; historical accuracy; education; pedagogic; history; categorization study;

  Sammanfattning : This study aims to examine the historical accuracy and historical usage in Ubisofts video-game Assassin’s Creed Odyssey. The study also examines the game’s potential to be used in teaching history in the upper secondary schools. LÄS MER

 3. 3. Serious games och narrativets varande eller icke-varande : Berättelsedriven design i lärande-spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Rebecka Pettersson; Cornelis Rönnberg Westin; [2019]
  Nyckelord :narrative design; word comprehension; motivation; serious games; narrative; berättelsedriven speldesign; högskoleprovet; ordförståelse; motivation; serious games; narrativ;

  Sammanfattning : Inom forskningsområdet för serious games (SG) råder en oklar uppfattning om narrativets roll i lärande-spel, samtidigt som SG som koncept har visat sig ha positiv effekt i flera studier. Mot bakgrund av detta undersöker den här studien hur unga vuxna uppfattar den berättelsedrivna speldesignen i ett ordförståelse-spel som självskattad motiverande faktor för att spela vidare. LÄS MER

 4. 4. The Water Wars : A Summer Game or Serious Business? A Qualitative Content Analysis of the Narratives Behind the Debate

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Johan Jansson; [2018]
  Nyckelord :Water Wars; Water Scarcity; Cooperation; Narrative Policy Analysis;

  Sammanfattning : In the decade of the 1990’s, people started to foresee a dark future wherein wars over the precious resource water would be a reality. This was to be called the water wars thesis and implied that countries would go to war to safeguard their own access to water. This sparked a debate over the legitimacy of the thesis. LÄS MER

 5. 5. Adaptiv musik i digitala spel : dess funktion och inverkan på spelaren

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Tobias Aarthun; Marko Sokolovic; [2018]
  Nyckelord :Adaptive music; horizontal re-sequencing; vertical re-orchestration; player performance; stress; Adaptiv musik; horizontal re-sequencing; vertical re-orchestration; prestationsförmåga; stress;

  Sammanfattning : Adaptiv musik gör det möjligt för spelutvecklare att implementera musik som reagerar på andra spel-parametrar. Därmed kan musiken följa spelets narrativ i realtid och på så vis bidra till en uppslukande upplevelse. LÄS MER