Sökning: "game of thrones"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden game of thrones.

 1. 1. The Gaze In Fantasy Literature : A critical analysis of the novel A Game of Thrones

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Henrik Oresten; [2020]
  Nyckelord :A Game of Thrones; Feminist criticism; Gaze theory;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska den manliga och kvinnliga blicken i George R.R. Martins fantasinovell, A Game of Thrones (1996). Jag föreslår att skillnader i hur den manliga och kvinnliga blicken betraktar sitt objekt, kan avslöjas genom kritisk analys av kvinnliga huvudkaraktären Sansa Stark. LÄS MER

 2. 2. Game of Thrones som identitet : En studie om hur en tv-serie blir till ens identitet i en Facebookgrupp

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Alexandra Örn; Hanna Svanberg; [2019]
  Nyckelord :Facebook; convergence; participant culture; identity creation; qualitative content analysis; Game of Thrones; Facebook; konvergens; deltagarkultur; identitetsskapande; innehållsanalys; Game of Thrones;

  Sammanfattning : Denna studien har analyserat hur fansen till den slutna Facebookgruppen “Game of Thronesdiscussions” skapar sig en identitet efter serien Game of Thrones. För att kunna ta reda pådetta har 48 kommentarer, inlägg och memes valts ut och sedan analyserats utifrån metodenkvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. The "Theft of Fire" in digital age : a case study on Chinese fansub group Yi Gui Jun Tuan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Pan Du; [2019]
  Nyckelord :fansub groups; fan free labour; engagement; formal and informal distributions; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Fansub group refers to a group of people produce and share the translation work of media content based on their interests. Fansub groups are always viewed as a hotly debated topic which involves many different academic research fields, including piracy, fan labour and so on. LÄS MER

 4. 4. GAME OF THRONES -En komparativ studie av Kurderna i Iran och Irak

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Marcus Johansson; Milian Penahi; [2019]
  Nyckelord :Secession; Minorities; Kurdistan; Iraq; Iran;

  Sammanfattning : The year 2017 has gone into history for being an interesting year when it comes to regional struggles for independence. That is because in that year two referendums were proposed. One by the Catalans in Spain and the other by the Kurds in Iraq. Both referendum proposals were unsuccessful. LÄS MER

 5. 5. Sagan om den borttappade drakmodern : Intersektionell maktanalys om skillnader mellan boken A Game of Thrones och tv-serien Game of Thrones utifrån ett berättarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Elin Viklund; [2019]
  Nyckelord :Narrative; Game of Thrones; Intersectionality; Sexuality; Narrativ; Game of Thrones; Intersektionalitet; Sexualitet;

  Sammanfattning : In this essay I make a narrative analysis, based on the book A Game of Thrones and the tv-series Game of Thrones, about how the relationships between the characters Daenerys Targaryen and Khal Drogo, as well as Daenerys and Viserys, are portrayed in different ways between the versions. I analyze how these differences relate to intersectionality and sexuality, and how the perception is affected on the relationships based on the narratology of the book, towards the tv-series. LÄS MER