Sökning: "game of thrones"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden game of thrones.

 1. 1. Game of Thrones som identitet : En studie om hur en tv-serie blir till ens identitet i en Facebookgrupp

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Alexandra Örn; Hanna Svanberg; [2019]
  Nyckelord :Facebook; convergence; participant culture; identity creation; qualitative content analysis; Game of Thrones; Facebook; konvergens; deltagarkultur; identitetsskapande; innehållsanalys; Game of Thrones;

  Sammanfattning : Denna studien har analyserat hur fansen till den slutna Facebookgruppen “Game of Thronesdiscussions” skapar sig en identitet efter serien Game of Thrones. För att kunna ta reda pådetta har 48 kommentarer, inlägg och memes valts ut och sedan analyserats utifrån metodenkvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. The "Theft of Fire" in digital age : a case study on Chinese fansub group Yi Gui Jun Tuan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Pan Du; [2019]
  Nyckelord :fansub groups; fan free labour; engagement; formal and informal distributions; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Fansub group refers to a group of people produce and share the translation work of media content based on their interests. Fansub groups are always viewed as a hotly debated topic which involves many different academic research fields, including piracy, fan labour and so on. LÄS MER

 3. 3. Turistaktörers anpassning till populärkulturturismens efterfrågan : En kvalitaiv fallstudie om Dubrovnik och Game of Thrones

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för turismvetenskap och geografi; Mittuniversitetet/Avdelningen för turismvetenskap och geografi

  Författare :Lovis Jonsson; Therese Onuoha; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. THE RHETORIC OF CELEBRITY HUMANITARIANISM: THE CASE STUDY OF LESVOS

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Orestis Galanis; [2018]
  Nyckelord :Rhetoric; Critical Discourse Analysis; Development Communication;

  Sammanfattning : Celebrities participate in performances from the zones of suffering in order to trigger emotions to their audiences and engage them in such causes. In this combination of critical discourse analysis and rhetoric analysis, the author analyses four cases of celebrities: Angelina Jolie, Mandy Patinkin, a group of actors form the popular series Game of Thrones and Susan Sarandon who visited refugee camps in the island of Lesvos to see the conditions under which, the refugees were living. LÄS MER

 5. 5. "A Lady shouldn't play with swords" : En studie om genus och makt i TV-serien Game of Thrones

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Emma Johansson; Sophie Björkman; [2017]
  Nyckelord :game of thrones; makt; genus;

  Sammanfattning : Game of Thrones är en serie som började sändas 2011 på HBO. Efter att säsong sex hade släppt sista avsnittet var tittarsiffran uppe i 23 miljoner tittare världen över. Denna studie har som avsikt att studera utvalda karaktärer ur serien Game of Thrones ur ett makt- och genusperspektiv. LÄS MER