Sökning: "game theory"

Visar resultat 1 - 5 av 484 uppsatser innehållade orden game theory.

 1. 1. Spelutvecklingsföretags lokaliseringsbeslut - En Kvalitativ undersökning av spelutvecklingsföretags lokaliseringsbeslut i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Björn Linander; Christoffer Ahl; [2020]
  Nyckelord :Game development; Location decision; Bid-rent theory; Agglomeration economies; Spelutveckling; Lokaliseringsbeslut; Bid-rent teorin; Agglomerationsekonomier;

  Sammanfattning : Studien undersöker de faktorer som ligger bakom spelutvecklingsföretagens val vid etablering i de centrala delarna av Malmö. Analys har gjorts på hur spelutvecklingsföretagen resonerar kring deras beslut samt vilka faktorer de grundar sin lokalisering på. LÄS MER

 2. 2. Up next: Recommended for you by YouTube : A case study analysis on the implications of YouTube’s advertising-based business model on the US 2016 presidential elections.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anne-Lotte Hoekstra; [2020]
  Nyckelord :persuasive technology; social media theory; advertisement-based business model; game theory; sensationalism.; övertygande teknik; teori för sociala medier; annonsbaserad affärsmodell; spelteori; sensationalism;

  Sammanfattning : The information technology revolution has completely changed the world economy. This industry that has revolutionized many aspects of social life, created an incredible amount of jobs, and generated an enormous amount of wealth, has been growing exponentially fast since the beginning of this century. LÄS MER

 3. 3. Välj det osäkra före det säkra

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Altergård; Anton Jernå; Adam Åberg; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka rollen av dynamiska kapabiliteter i ett litet företag under osäkerhet orsakat av en ekonomisk chock. Metod: Uppsatsen följer en abduktiv ansats med inslag av både kvalitativ och kvantitativa primärdata. Forskningsdesignen grundar sig i en enfallsstudie. LÄS MER

 4. 4. Green gamification : Designing for increased sustainable behavior and business growth

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ebba Wadstein; Caroline Malmqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This research aims to investigate if gamification is a suitable method for creating stronger incentives for people to recycle. The research was conducted in partnership with PantaPå, the world’s first deposit app for recycling packaging. LÄS MER

 5. 5. Relativistic Visualizations

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Andreas Ringstam; [2020]
  Nyckelord :Special relativity; Visualization; see; observe;

  Sammanfattning : Special relativity is an area of physics that is abstract and consists of concepts and effects that is hard to link to everyday experience. From a learning perspective, that is problematic as we form new knowledge by linking it to old experiences. One approach to experience a relativistic environment is through computer simulations. LÄS MER