Sökning: "gamer"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet gamer.

 1. 1. “MORE FEMINIST BULLSHIT”Exploring Sexism and the Battle Over Gender Construction in Video Game Discourse Communities

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Ola Nenzelius; [2021-02-09]
  Nyckelord :Video games; Women in games;

  Sammanfattning : Abstract: Thisstudyexplores gender construction in video game discourse communities, using Critical Discourse Analysis(CDA)as a theoretical frameworktogetherwith a quantitative, corpus linguistic methodology.Discourse samples weretaken from five online content creators for World of Warcraft(WoW)who react to the four Shadowlands: Afterlivestrailers for theWoW expansion released in November of 2020. LÄS MER

 2. 2. VOID

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Björn Carlshamre; Harriet Rundquist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektet är ett kandidatexamensarbete utfört i samarbete med företaget Louqe AB, som är ett svenskt företag som tillverkar och designar chassin för stationära PC-datorer. De gav i uppdrag att utveckla ett chassi för den portabla datoranvändaren. Projektet var från start döpt av Louqe till “Void”. LÄS MER

 3. 3. Spelaren som medskapare : Hur uppfattas spelnarrativ som utvecklas till följd av spelande?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Brunnberg; [2021]
  Nyckelord :Emergens; spelarpåverkan; narrativ; interaktivitet;

  Sammanfattning : Ett digitalt spel har historiskt sätt varit färdigprogrammerat och narrativet nedskrivet när det släpps för konsumtion. Detta medför att det narrativ som upplevs av spelare inte går att förändra genom sitt spelande. Det här arbetet undersöker flera former av interaktiva narrativ i spel och andra medieformer. LÄS MER

 4. 4. Trans Play : Imagining the future of trans games and research from an insider's perspective

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Felix Enekvist Redig; [2021]
  Nyckelord :LGBT Representation; Trans identity; Anthropology; Ethics; Game development; Sociology;

  Sammanfattning : The discussion of LGBT, and specifically, trans identity and its place in games is oneflourishing with more and more research from scholars. Though a glaring issue stillseems to haunt the field, as the voice of LGBT creators and gamers seems to be missingfrom the video game industry and research alike, which is counterproductive to theultimate goal of bettering the environment of games for LGBT gamers and creators. LÄS MER

 5. 5. Undoing Gender Interpellations in Role-Playing Videogame Spaces : The case of Cyberpunk 2077 as a case of resistance from a feminist post-constructionist perspective

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Anna Militsi; [2021]
  Nyckelord :posthuman cyborg; autoethnography; video games; cyberculture;

  Sammanfattning : This Thesis is pertinent to the negotiations of sex, gender, and sexuality in the video game Cyberpunk 2077 and the narratives the gamer traverses while on the game, and aimed to add to the literature regarding the entanglements of gender and technology within the virtual world of the video games.This Thesis focused on investigating the potential of technocultural assemblages to undo gender (and racial) interpellations, and more specifically in regard to the assemblages that are formed between (post)human and avatar in first-person video games that allow the user to create their character with a great deal of freedom. LÄS MER