Sökning: "gamers"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade ordet gamers.

 1. 1. “MORE FEMINIST BULLSHIT”Exploring Sexism and the Battle Over Gender Construction in Video Game Discourse Communities

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Ola Nenzelius; [2021-02-09]
  Nyckelord :Video games; Women in games;

  Sammanfattning : Abstract: Thisstudyexplores gender construction in video game discourse communities, using Critical Discourse Analysis(CDA)as a theoretical frameworktogetherwith a quantitative, corpus linguistic methodology.Discourse samples weretaken from five online content creators for World of Warcraft(WoW)who react to the four Shadowlands: Afterlivestrailers for theWoW expansion released in November of 2020. LÄS MER

 2. 2. A gaming-community for all : Visuell representation och inkludering av etniciteter inom spelindustrin

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Hanna Granlund; Olivia Peter; [2021]
  Nyckelord :games; representation; identity; ethnicity; POC; gamers; media; Spel; representation; identitet; etnicitet; POC; gamers; media;

  Sammanfattning : Syftet i uppsatsen behandlar frågan om hur representation av etniciteter ser ut inom spelindustrin, med fokus på spel i genren RPG. Fokus för undersökningen är spel som tilldelats högst betyg sorterat efter User Score på hemsidan Metacritic.com. LÄS MER

 3. 3. How Social Media Influencers Co-Create Brand Value in the Digital World? : Exploratory research investigating Gamers and Opinion Leaders as Social Media Influencers and the process of Brand Value Creation in the Digital World.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kamelia Bankova; Pavlina Stancheva; [2021]
  Nyckelord :Co-Creation Theory; Social Media Influencers SMI ; Brand Value; Word-of-Mouth WoM ; Netnography; Mimicry; Gamers; Streamers; Opinion Leaders; Online Community.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Spela på känslor : Hur narrativa e-spel påverkar unga mäns känslor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Patrik Edlund; Tove Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Språk; emotionellt språk; känslor; e-spel; spel; narrativa spel; narrativ; män; E-spel och män;

  Sammanfattning : Men’s causes of death by suicide are statistically higher than for women. A reason for this seems to be that men culturally have fewer tools to handle mental health issues compared to women. Studies show that articulating our emotions helps us understand and cope with negative emotions. LÄS MER

 5. 5. VOID

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Björn Carlshamre; Harriet Rundquist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektet är ett kandidatexamensarbete utfört i samarbete med företaget Louqe AB, som är ett svenskt företag som tillverkar och designar chassin för stationära PC-datorer. De gav i uppdrag att utveckla ett chassi för den portabla datoranvändaren. Projektet var från start döpt av Louqe till “Void”. LÄS MER