Sökning: "games"

Visar resultat 1 - 5 av 2978 uppsatser innehållade ordet games.

 1. 1. MIXED MEMORY Q-LEARNER An adaptive reinforcement learning algorithm for the Iterated Prisoner’s Dilemma

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anna Dollbo; [2021-09-21]
  Nyckelord :Machine learning; reinforcement learning; game theory; iterated prisoner’s dilemma; state representation; Q-learning;

  Sammanfattning : The success of future societies is likely to depend on cooperative interactionsbetween humans and artificial agents. As such, it is important to investigate howmachines can learn to cooperate. LÄS MER

 2. 2. Escape Room Generator

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Erik Brink; Jonathan Hedén; Love Lindholm Lyckaro; Carl Manngård; Oscar Orava Kilberg; Lukas Martinsson; [2021-09-14]
  Nyckelord :escape rooms; generator; enjoyability; game design; accessibility; replayability;

  Sammanfattning : Escape rooms are real-life games where groups of players usually find themselvestrapped in a room and must escape before time runs out. To achieve this, puzzles ofvarious types must be solved, mainly through deductive reasoning or by discoveryof hidden clues. LÄS MER

 3. 3. A Language For Board Games

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Jennifer Krogh; Mattias Mattsson; Emma Pettersson; Simon Sundqvist; Carl Wiede; Mårten Åsberg; [2021-09-07]
  Nyckelord :board games; positional games; connection games; domain-specific language;

  Sammanfattning : This thesis covers the process and theory behind creating a domain-specific languagefor board games. This language is specifically made for positional board games andallows for further implementation of games in that category. A selection of examplegames were created and shipped with the language to showcase its usage. LÄS MER

 4. 4. A QUALITATIVE STUDY OF YOUNG PEOPLE'S EXPERIENCES WITH THE STREET GAMES ACADEMY PROGRAM

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Megdelawit Ayele Shomoroo; [2021-08-16]
  Nyckelord :educational performance; physical activity; tutoring; homework help;

  Sammanfattning : 30 credit thesis as part of a Master's Programme in Public Health, Health Equality.... LÄS MER

 5. 5. Potentialspel och iterativt spelande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Victor Fingal; Jonas Högberg; [2021-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi sammanfattar delar av teorin kring potentialspel och visar dess koppling till trängselspel, samt illustrerar dess relevans med exempel. Dessutom introducerar vi iterativt spelande som metod för att hitta rena Nashjämvikter i potentialspel, och anarkipriset som ett kvantitativt mått på konsekvenserna av att varje spelare strävar efter att minimera den egna kostnaden i ett spel. LÄS MER