Sökning: "games"

Visar resultat 1 - 5 av 2442 uppsatser innehållade ordet games.

 1. 1. Ett mer mångfacetterat mörker Grå bikaraktärer i Collins Hungerspelssvit

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Karin Sjölander; [2020-03-06]
  Nyckelord :narrative theory; secondary character; gray; Suzanne Collins; The Hunger Games trilogy; dystopia;

  Sammanfattning : The study introduces the concept of gray secondary characters. A gray character is round and dynamic, and his/her true loyalty is camouflaged by the author for a more diversified darkness. The good and bad sides of the character, the light and the dark, are blended into gray. LÄS MER

 2. 2. FOLAR: A FOggy-LAser Rendering Method for Interaction in Virtual Reality

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tianli Zhang; [2020]
  Nyckelord :Computer Graphics; Volumetric Rendering; Virtual Reality; Particle System; Participating Media; Illumination; Real-time Rendering;

  Sammanfattning : Current commercial Virtual Reality (VR) headsets give viewers immersion in virtual space with stereoscopic graphics and positional tracking. Developers can create VR applications in a working pipeline similar to creating 3D games using game engines. LÄS MER

 3. 3. The Effects of Using Video Games Compared to Traditional Methods in an EFL Classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Ström; Emelie Fröjd; [2020]
  Nyckelord :EFL; English as a Foreign Language; video games; vocabulary; teaching method; digital literacy;

  Sammanfattning : In an ever more digitalised society, there is a growing interest in digital pedagogic aids and a growing need for pedagogues to utilize new digital tools. The importance of being able to survey and evaluate information from digital sources is paramount, and the Swedish school system is responsible for teaching pupils these skills. LÄS MER

 4. 4. Visualization in games: How is health and health-changes visualized in games? : An analysis of game graphics in current games

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Jonathan Karlén; Oscar Sandell; [2020]
  Nyckelord :Video game graphics; visuals; recent games; game design; content analysis; Videospel spelgrafik; grafik; nutida spel; speldesign; innehållsanalys;

  Sammanfattning : The following study investigates how recent games (2014 - 2018) visualize health and health changes, with a focus on the player character’s health, the player character taking damage and the graphical user interface (GUI). 50 games were coded via gameplay videos on YouTube and then analysed. LÄS MER

 5. 5. Vilka meningserbjudanden upplever förskolebarn i skogsmiljö? - en deltagande observation av barns vistelse och upplevelser i skogsmiljö.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Carola Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Förskolebarn; Kamratkultur; Meningserbjudanden; Skogsmiljö; Ting;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vad barn upplever som meningsfullt i skogsmiljö. Studiens empiri inhämtades i skogsmiljö ur tre ostrukturerade observationer och fältanteckningar om några barns handlingar och lekar. LÄS MER