Sökning: "gamification"

Visar resultat 1 - 5 av 354 uppsatser innehållade ordet gamification.

 1. 1. Gamification inom MOOCs : Framsteg och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Oscar Frank; [2021]
  Nyckelord :Massive Online Open Course; MOOC; gamification; litteraturstudie; motivation;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen utforskar tidigare litteratur på gamification inom Massive Online OpenCourses (MOOCs) för att undersöka hur gamification uppfattas som ett verktyg i MOOCs.Analysverktyget som används är en kvantitativ innehållsanalys som avgränsar genomsökningentill 17 publikationer om gamification i MOOC. LÄS MER

 2. 2. Gamification i undervisningen : en kvalitativ studie om gamification inom matematikundervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Filip Carlén; Roger Sellén; [2021]
  Nyckelord :gamification; spelifiering; matematik; motivation; didaktik; grundskola; kvalitativ undersökning; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Den här studien har som syfte att undersöka hur matematiklärare resonerar kring användningen av gamification utifrån ett undervisningsperspektiv. Studien genomfördes genom self reports där sex stycken lärare på tre olika skolor svarade på hur deras arbete påverkas av gamification. LÄS MER

 3. 3. Promotion of Physical Activities of NightShift Nurses with Gamification : A Study of Investigating of Physical Activity among Night Shift Nurses and PromotingGamification

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Azad Tanmina; [2021]
  Nyckelord :Shiftwork; Physical activity; Schedule; Gamification; Skiftarbete; Fysisk aktivitet; Schema; Gamification;

  Sammanfattning : This study shows the investigation of physical activeness among the nurses whowork in night shifts in hospitals and motivates them to do physical activities in theform of gamification in their working place. A qualitative approach is applied forgathering the data in the form of interviewing nurses to inquiry the problems andtried to find out the real opinions and scenarios related with physical inactivenessbased on the nurse’s interpretation. LÄS MER

 4. 4. Spelifieringens plats inom engelskspråkundervisning : En kunskapsöversikt kring användningen av spelifieringinom engelsk språkundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Max Muskovic; Anes Sukic; [2021]
  Nyckelord :Gamification; language; second language; English; Språkutveckling; vokabulär; grammatik; språk; andraspråk; motivation; skola;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore the use of gamification in English language teaching.We intend to investigate what aspects of gamification are commonly used to support studentsin English language development and how teachers can use these elements in an educationalcontext. LÄS MER

 5. 5. Gamification : En kvalitativ studie om motivationsskapande genom spelmekanismer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny du Puy Elmsäter; Hanna Jensen; [2021]
  Nyckelord :gamification; intrinsic motivation; extrinsic motivation; Self-Determination Theory; game mechanics; gamification; inre motivation; yttre motivation; Self-Determination Theory; spelmekanismer;

  Sammanfattning : Gamification är appliceringen av spelmekanismer i icke-spelkontextuella miljöer för att skapa motivation som kan användas för att utföra uppgifter. Denna uppsats avsåg utforska hur det appliceras och utvecklas på djupet, med fokusering på hur spelmekanismer påverkar inre och yttre motivation. LÄS MER