Sökning: "gaming"

Visar resultat 1 - 5 av 787 uppsatser innehållade ordet gaming.

 1. 1. What did I just learn? : How commercial video games could underhandedly teach players environmental sustainability

  Master-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maria Johanna Horsten; [2022]
  Nyckelord :commercial video games; environmental sustainability; environmental gaming; Dimensions of Environmentally Sustainable Gameplay; Horizon Forbidden West;

  Sammanfattning : Commercial video games have a great potential in battling the ongoing environmental crises. However, literature has so far largely neglected a connection between environmental sustainability and commercial video games. LÄS MER

 2. 2. Inkludering i virtuella miljöer : Med fokus på spel

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sofia Annala; [2022]
  Nyckelord :Inclusion; Hypermasculinity; Videogames; Gaming; Sexism; Exclusion; Spatial design; Information design; Computer games; Digital environment; Inkludering; Hypermaskulinitet; Videogames; Gaming; Sexism; Exkludering; Rumslig gestaltning; Informations design; Dataspel; Digital miljö;

  Sammanfattning : This study is about inclusion in digital environments with a focus on videogames. The purpose of the study is to provide insight into how to increase inclusion in the digital environment, primarily for women, and provide examples of how to apply good information design to digital spaces to contribute to increased inclusion in videogames. LÄS MER

 3. 3. Emotionshantering i onlinespel : En kvalitativ undersökning om hanteringen av negativa emotioner i tävlingsinriktade onlinespel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anton Karlsson; Simon Gartman; [2022]
  Nyckelord :Aggression; Social influence; Communication; Frustration; Competition; Aggression; Social påverkan; Kommunikation; Frustration; Tävling;

  Sammanfattning : E-sport är vid början av 2020-talet en mer accepterad sport än tidigare i historien och har nått en sådan kommersiell nivå att spelare i toppskiktet kan livnära sig på det. I takt med att spelen blivit mer tävlingsinriktade samt upptar en stor del av mångas tid har oron över spel och spelmiljöers potentiella psykologiska effekter aktualiserats. LÄS MER

 4. 4. Bara ny teknik eller faktiskt annorlunda? : En kvalitativ studie av VR-användares behov och tillfredställelser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Mohamed Hassan; [2022]
  Nyckelord :Virtual Reality; uses and gratifications; medium theory; VR-headset; VR; Metaverse.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to present the different needs that can arise before VR use,and gratifications obtained by consumption. This includes finding out what media content users consume in VR, their motivations for why they consume the selectedcontent, how the choice of VR before other medium affects situations or interaction, and they feel after a session in virtual reality. LÄS MER

 5. 5. Intentionally Designing a Game to Help Alleviate Symptoms of Depression : A Formal and Textual Analysis of Mental Health Representation and Game Design Iteratio

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för speldesign

  Författare :Pandi Çunoti; [2022]
  Nyckelord :Computer games; depression; mental health; representation;

  Sammanfattning : Depression is a common mental health issue in today’s society, unfortunately, mental healthcare is not easily accessible to a large number of people worldwide. Therefore, a lot of researchers have attempted to study the effectiveness of commercial video games in alleviating symptoms of depression as supplementary tools to mental healthcare, not as replacements. LÄS MER