Sökning: "gaming"

Visar resultat 1 - 5 av 588 uppsatser innehållade ordet gaming.

 1. 1. Problematiskt spelande : En studie om socialekologiska faktorers samband med riskabelt dator- och tv-spelsbruk bland unga

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Natalie Patzer; [2020]
  Nyckelord :Internet Gaming Disorder; Gaming Addiction; problematic gaming; GAIT; Social-Ecological Approach; Internet Gaming Disorder; gaming Addiction; problematiskt spelande; GAIT; socialekologisk modell;

  Sammanfattning : Problematiskt dator- och tv-spelande är ett alltmer växande forskningsområde. Särskilt tonårspojkar är i flertal studier överrepresenterade och samband har visat sig till flertal sociala faktorer, men då forskningsmetoder och begreppsdefinition skilt sig åt har det varit svårt att dra konsekventa slutsatser av studieläget. LÄS MER

 2. 2. Supporting Resilient Behaviour in Simulation Studies : A study of how resilient behaviour can be enhanced in a crisis management exercise based on participants experiences

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Linnea Bergsten; [2020]
  Nyckelord :Simulation; Crisis Management; Resilience; Systemic Resilience Model; Monitoring;

  Sammanfattning : A major disruption in the payment system would be a considerable societal crisis and is studied by a project called Creating Collaborative Resilience Awareness, Analysis and Action for Finance, Food and Fuel Systems in INteractive Games (CCRAAAFFFTING), using serious gaming and simulation. This study examines the experiences of the participants in the crisis management exercises. LÄS MER

 3. 3. Real Time Gym Activity Detection using Monocular RGB Camera

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Mohammad Samer Alshatta; [2020]
  Nyckelord :ActivityDetection; RNN; GymActionDetection; PoseBasedActionDetection; DeepLearning; SkeletonBasedOnlineActionDetection;

  Sammanfattning : Action detection is an attractive area for researchers in computer vision, healthcare, physiotherapy, psychology, and others. Intensive work has been done in this area due to its wide range of applications such as security surveillance, video tagging, Human-Computer Interaction (HCI), robotics, medical diagnosis, sports analysis, interactive gaming, and many others. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan användning av sociala medier, spel- och studietimmar och stress hos gymnasieelever i årskurs 3

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Mirnes Memedi; Susan Dahlgren; [2020]
  Nyckelord :social media usage; stress; time spent gaming; time spent studying; upper secondary students; användning av sociala medier; stress; speltimmar; studietimmar; gymnasieungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att göra en kvantitativ datainsamling för att kartlägga om det fanns ett samband mellan användning av sociala medier, spel- och studietimmar och stress hos gymnasieungdomar i årskurs 3. Mätinstrumenten som användes var Social Media Addiction Scale (SMAS) och Perceived Stress Scale (PSS) samt två frågor om elevernas spel-och studietimmar. LÄS MER

 5. 5. Words and Meaning in Gaming : 'World of Warcraft' and 'Counterstrike Global Offensive'

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Joakim Sund; [2020]
  Nyckelord :World of Warcraft; Counterstrike; game language; vocabulary; acronyms; speech; World of Warcraft; Counterstrike; spelspråk; vokabulär; akronymer; tal;

  Sammanfattning : Online gaming is a relatively modern phenomenon that is not older than 20 years. Most online players speak English in some form, either by talking or writing. The two games, 'World of Warcraft' and 'Counterstrike' have taken over the gaming-world and the gamers' language has found its way right into the dictionary. LÄS MER