Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Sagans betydelse för barnets andliga utveckling

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Annika Söberg; [2001]
    Nyckelord :religionspedagogik; utvecklingspsykologi; religionsdidaktik; sagoläsning; saga; moralutveckling; fantasi; livsfrågor; andlig utveckling;

    Sammanfattning : En dag frågade jag mig vad sagan kan betyda för barnets andliga utveckling. Andlighet är för mig förmåga att känna kärlek, att kunna ge utan egen vinning samt att se något utöver det synliga. Andlig utveckling och personlighetsutveckling hör ihop. LÄS MER