Sökning: "gammalt och nytt språk"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden gammalt och nytt språk.

 1. 1. Web-based Software Reengineering : A case study on next generation product-selection system

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Weifeng Lin; [2017]
  Nyckelord :Reengineering; web-based system; legacy system; product selection; Reengineering; webbaserade stystem; legacysystem; produktval;

  Sammanfattning : Legacy systems are usually expensive to maintain, and they quickly become outdated in a fast changing industry with new requirements and technologies. However, replacing an old system with a complete new one could prove both costly and time consuming, and therefore the method of reengineering could present itself as a beneficial alternative. LÄS MER

 2. 2. Lokalisering – gammalt innehåll i ny förpackning? Ivana Marić Självständigt arbete,

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Ivana Marić; [2011-10-10]
  Nyckelord :översättning; lokalisering; kulturell anpassning; svenska; tyska; webbplatser;

  Sammanfattning : Självständigt arbete, 15 högskolepoängÖversättarutbildning 2, ÖU2200, MasterutbildningVT 2011Handledare: Sigrid DentlerExaminator: Ingmar Söhrman.... LÄS MER

 3. 3. Vi sitter alla i samma vagn – en observation av interaktion

  C-uppsats,

  Författare :Malin Jätmark; [2008-03-19]
  Nyckelord :Interaktion; observation; kommunikation; spårvagn; Goffman;

  Sammanfattning : Titel: Vi sitter alla i samma vagn – en observation av interaktionFörfattare: Malin JätmarkHandledare: Abby PetersenInstitution: Sociologiska institutionen vid Göteborgs UniversitetTyp av arbete: Examensarbete i sociologiTidpunkt: november 2007 – januari 2008Syfte och frågeställningar: Syftet med undersökningen är att få en ökad förståelse av interaktionen ombord på en spårvagn. Frågeställningar:Hur interagerar människor ombord på en spårvagn?Hur kan mina observerade data sättas i samband med den inlästa teorin?Material och metod: Som teoretisk bakgrund använde jag mig huvudsakligen av Erving Goffmans begrepp och teorier angående interaktion, kommunikation och agerande samt Eviatar Zerubavel olika teorier om ”flow”, ramar, ritualer, kultur och uppdelning. LÄS MER