Sökning: "gantt"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet gantt.

 1. 1. Effektivisering vid byte av högtryckskik - Ett periodiskt förebyggande underhållsarbete

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Therece Jansson; [2018]
  Nyckelord :Preventive maintenance; World Class Maintenance; Continous improvement; Förebyggande Underhåll; Underhåll i världsklass; Ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : In the continuous manufacturing process which is used on Billerud Korsnäs in Gävle, maintenance of machinery and equipment is a major process. Through its work with continuous improvements, the mill has identified that the change of high-pressure feeder on line 1 is more time-consuming than the replacement of the other two high pressure feeders on the mill. LÄS MER

 2. 2. Plastex slöserier : En undersökning i syfte att kartlägga och reducera kostnader relaterade till slöserier på ett företag som tillverkar plastprodukter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linnéa Hollström; [2018]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; Production Design; Mapping; Lean; Plastic; Extrusion; Re-use; Recycle; Sorting; Waste; Sustainable Development; Civilingenjör Teknisk Design; Produktionsdesign; Kartläggning; Lean; Plast; Extrudering; Strängsprutning; Återanvändning; Återvinning; Sortering; Spill; Hållbar Utveckling;

  Sammanfattning : Plastex är ett företag med 20 anställda i Skellefteå som tillverkar strängsprutade plastprodukter. I dagsläget försöker de återanvända och återvinna plaster så mycket de kan, men möter svårigheter i återanvändningen eftersom blandprocessen mellan nytt och återvunnet material är komplicerad. LÄS MER

 3. 3. 4D-simulering som verktyg för tillämpning vid produktionsplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Richard Lennartsson; [2018]
  Nyckelord :4D-simulering; BIM-modell; produktionstidplan; lean construction; Last Planner System;

  Sammanfattning : Produktionsplanering i ett projekt kan vara komplicerat eftersom den ofta inkluderar många aktiviteter som är beroende av varandra med många olika aktörer. Ett framgångsrikt projekt kännetecknas av en effektiv produktionsplanering där man styr och driver projekten med en exakt planering. LÄS MER

 4. 4. Portionering av fryst, tärnad frukt

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ema Marble; Ylva Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kostia är ett relativt nytt företag som producerar och säljer smoothies. Det går bland annat att beställa dagliga leveranser av smoothies eller större mängder till events. LÄS MER

 5. 5. Addswift : En webbplattform för internetanvändare över hela världen

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Christopher Gauffin; [2018]
  Nyckelord :GDPR; Vue; Node; Express; MongoDB; JWT; Oauth; Datasäkerhet; Projektutveckling; Gantt; ER; WBS; Trello; Wireframe; Sitemap;

  Sammanfattning : New technologies arise everyday, but which ones are the best for your project? How do you store data in a safe manner that complies with the new European GDPR law? How do you plan, develop and complete a project? These are but a few formulations of questions that the study in this report will cover.  The report is based around a business idea and vision for a company that offers advanced products built with modern technologies. LÄS MER