Sökning: "gap mellan teori och praktik"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden gap mellan teori och praktik.

 1. 1. Nyttorealisering i svenska kommuner: Gapet mellan teori och praktik - en fallstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Julia Geronson; William Zander; [2020]
  Nyckelord :Nyttorealisering; Digital transformation; Offentlig sektor; Teoretiskt kunskapsgap; New Public Management; Benefits realization; Theoretical knowledge gap;

  Sammanfattning : Digitalisering är den mest samhällsomvälvande processen sedan industrialiseringen. Misslyckade it-investeringar präglar alla delar av vårt samhälle. Att utnyttja värdet av en it- investering är avgörande för att uppnå en effektiv digital transformation, särskilt inom den offentliga sektorn. LÄS MER

 2. 2. Den nyutexaminerade sjuksköterskans största utmaningar : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :My Björnberg Dillner; Linda Johansson; [2019]
  Nyckelord :Challenges; literature review; newly graduated nurses; Litteraturöversikt; nyutexaminerade sjuksköterskor; utmaningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det råder stor brist på sjuksköterskor. Nyutexaminerade sjuksköterskor är en grupp som löper hög risk att drabbas av utbrändhet och upp till var femte sjuksköterska överväger att lämna yrket inom sina första fem år. LÄS MER

 3. 3. EVIDENSBASERAD ARBETSTERAPI Attityder och tilltro till den egna förmågan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elin Rosander; Andreas Köbi; [2018-03-27]
  Nyckelord :evidence-based practice; survey; self-efficasy; explorative analysis;

  Sammanfattning : Bakgrund Evidensbaserad praktik är en viktig del i uppdraget att leverera säker, jämlik och effektiv vård med hög kvalitet. Evidensbaserad vård beskrivs som både ett förhållningssätt till att tillämpa evidens vid vårdbeslut och som en systematisk process att sammanställa, granska, värdera och tillämpa forskning. LÄS MER

 4. 4. Glappet mellan teori och praktik : etisk stress, kognitiv dissonans och beslutsfattande inom veterinär yrkesutövning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johanna Mollbrink; [2018]
  Nyckelord :etisk stress; kognitiv dissonans; beslutsfattande; veterinärmedicin; psykologi;

  Sammanfattning : Konflikterande intressen inom djursjukvården är en del av veterinärers vardagliga arbetsmiljö och påverkar veterinärers hälsa, yrkesroll, yrkesutövning och beslutsfattande. Konflikterande intressen kan även vara en orsak till uppkomsten av etisk stress, vilket kan definieras som den konflikt eller det lidande som uppstår då en människa inte kan handla utifrån sin moral. LÄS MER

 5. 5. Landskapsarkitektur som dialog : att utveckla inkluderande planeringsprocesser genom fysiska interventioner

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Annie Brodin; [2018]
  Nyckelord :inkluderande planeringsprocess; fysiska interventioner; normkritik; urban pedagogik; medskapande design; platstillhörighet; publik domän;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har jag undersökt hur utvecklandet av en inkluderande planeringsprocess kan ske genom fysiska interventioner, med avstamp i det arbete som det normkritiska landskapsarkitektkollektivet DIS/ORDER genomfört inom Amiralsstaden i Malmö. Amiralsstaden är en stadsutvecklingsprocess med stora ambitioner kring att arbeta inkluderande genom att utveckla nya arbetssätt och bryta invanda mönster inom organisationen Malmö stad. LÄS MER