Sökning: "garanti"

Visar resultat 1 - 5 av 200 uppsatser innehållade ordet garanti.

 1. 1. Mot robust cross-subject klassificering av electroencephalogram (EEG) baserad brain-computer interfacing (BCI):En genomförbarhetsstudie

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Shuai Wu; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Brain-computer interface(BCI) är ett system där man kan skicka kommandon till dator med bara hjärnaktivitet. En sådan system är viktigt för människor lider av flera motorisk funktionshinder, då maskinen skulle kunna förbättra patienters liv genom att uppfylla deras behov. LÄS MER

 2. 2. Warranty reserve forecast for complex products

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Julia Åberg; Jesper Svensson; [2019]
  Nyckelord :Warranty reserve; agency theory; time series; causal methods; Garantireserv; agentteorin; tidsserie metoder; kausala metoder;

  Sammanfattning : Warranty is a contract between a seller and a buyer. A warranty is also a signal for quality that can be utilized both by the seller and the customer. Even though the warranty is mainly something that is positive, a warranty also incurs risk to the warranty provider. LÄS MER

 3. 3. Vårdgaranti och tillgänglighet i svensk hälso- och sjukvård

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Karl Gustafsson Opdal; Max Blomberg; [2019]
  Nyckelord :Socialrätt; vårdgaranti;

  Sammanfattning : Vårdgarantin utgör en hörnsten inom hälso- och sjukvården och är en viktig del för att tillgodose att det allmänna kan ge goda förutsättningar för hälsa. Vårdgarantin är en garanti för att erbjuda hälso- och sjukvård till en patient inom en viss tidsgräns, och återfinns i 9:1 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). LÄS MER

 4. 4. Rutiner för dagens egenkontroller : Hur kan de förbättras?

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mikael Haberland; Anton Loeb; [2019]
  Nyckelord :self-controls; quality assurance; BIM 360; administration; egenkontroller; kvalitetssäkring; BIM 360; administration;

  Sammanfattning : En hög rapporteringsgrad av egenkontroller är en förutsättning i dagens byggande. I varje projekt strävar alla parter mot att det både ska vara tids- och kostnadseffektivt. Egenkontrollen fungerar som en garanti för att rätt kvalitet på produkten hålls. Inte bara för beställaren men även för samhället och entreprenören själv. LÄS MER

 5. 5. En applikation för kommunikation mellan fastighetsägare och hyresgäst vid åtgärder i fastighetens styrsystem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Erik Gådin; Ester Kylmänen; Markus Sjöholm; Matilda Tamm; [2019]
  Nyckelord :congested electricity grids; property owners; control system; communication; tenants; mobile application; kapacitetsbrist; fastighetsägare; styrsystem; kommunikation; hyresgäster; mobilapplikation;

  Sammanfattning : Utvecklingen av större städer förhindras för närvarande av kapacitetsbrist i elnätet. För dagens moderna samhälle är det inte rimligt att bygga nya fastigheter utan en garanti av tillgång till energi, både under byggnationen och det senare underhållet. LÄS MER