Sökning: "gardeners craftmanship"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden gardeners craftmanship.

 1. 1. ODLINGSSUBSTRAT FÖR KRUKVÄXTER Ur ett historiskt och hantverksmässigt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Ulriksson; [2020-09-16]
  Nyckelord :19th century; gardeners craftmanship; potted plants cultivation; growing media 1800-talet; trädgårdsmästarens hantverk; krukodling; odlingssubstrat;

  Sammanfattning : Growing potted plants indoors and in greenhouses brings special demands on the growing media. The gardeners of the 19th century depended on ingredients for their growing medias that could be found in the nearby nature or produced in the garden itself. LÄS MER

 2. 2. Sådd av perenner. En dokumentation av tre metoder på tre plantskolor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Pia Asikainen; [2015-05-13]
  Nyckelord :sowing; nurseries; craft; Peter Korn; Gerben Tjeerdsma; Jonas Bengtsson; förökning; fröförökning;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens hantverk och design, 15 hp 2015.... LÄS MER