Sökning: "gardening"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade ordet gardening.

 1. 1. HANDBOK I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL EN STUDIE AV KÖKSTRÄDGÅRDSODLINGEN 1830 - 1930

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Eva-Marie Emanuelsson; [2020-09-16]
  Nyckelord :nyttoodling; handbook; gardening; gardener; horticultural education;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to examine handbooks of horticulture concerning the subjects involved with kitchen gardening during the period of 1830 – 1930. To develop a more thorough investigation and to be able to compare what changes might have occurred in literature considering main focus and descriptions between the handbooks of the earlier period it was considered important to also including a comparison between handbooks written by earlier female writers. LÄS MER

 2. 2. BESKÄRNING AV LINDHÄCK VINTERTID - tre fallstudier i kulturhistorisk miljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Anders Carlén; [2020-09-16]
  Nyckelord :pruning; lime tree; pollarding; winter; cultural heritage; positioning; movement;

  Sammanfattning : Lime tree hedges and other architectural compositions of this plant material have historically been a part of the visual aspects in and surrounding cultural heritage environments in Sweden and continue to be a part of them to this day. Traditionally, the pruning of these plant-based monuments has been undertaken during winter and this practise still occurs in modern day gardening. LÄS MER

 3. 3. Urbana odlingsallmänningar i Stockholm

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ella Heinonen; [2020]
  Nyckelord :Odlingsallmänningar; Stockholm; grönområden; marktillgång; hälsa;

  Sammanfattning : Odlingsallmänningar som odlingsform används i städer runt om i världen. De kan bidra till städer bland annat genom att öka tillgängliga grönområden, skapa mötesplatser för social gemenskap, öka lokal matproduktion samt öka den biologiska mångfalden. LÄS MER

 4. 4. Towards Climate Neutral Facility Management : Improved Greenhouse Gas Emission Calculations for Ihus

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Isabella Agerhäll; Malin Kindmark; Cecilia Stern; [2020]
  Nyckelord :Sustainability Spend Analysis; Emission Intensity; Emission Calculations; Facility Management; Facility Maintenance; Greenhouse Gas Emissions; the 2030 Agenda;

  Sammanfattning : Uppsala municipality has set a goal in line with the UN’s 2030 Agenda for sustainable development to be fossil-free by 2030. To achieve this a lot of local companies have signed the Uppsala Climate Protocol. One of these companies is the municipal facility management company AB Uppsala Kommun Industrihus, Ihus. LÄS MER

 5. 5. Lönsam stadsodling : strategier och affärsmodeller för kommersiell stadsodling i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Anton Castenberg; [2020]
  Nyckelord :urban; odling; stadsbruk; jordbruk; affärsstrategi; hållbar stadsutveckling; ekonomi; urban; odling; stadsbruk; jordbruk; affärsstrategi; hållbar stadsutveckling; ekonomi; småskalig; grönsaksodling; närodlat; småskalig; grönsaksodling; närodlat;

  Sammanfattning : Intresset för stadsodling i Malmö är stort och det finns en mängd olika odlingsprojekt i staden, både med social och kommersiell inriktning. Detta arbete fokuserar på den kommersiella inriktningen och utgår ifrån projektet Stadsbruk som hjälpt många entreprenörer att starta upp sina odlingsföretag i staden. LÄS MER