Sökning: "garnspecifikation"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet garnspecifikation.

  1. 1. Att specificera ullgarn : en jämförande undersökning av ullgarn för mattor

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Silje Sagen; Jenny Borg; Sara Tivell; [2019]
    Nyckelord :ull; garn; mattor; väv; variation; garnspecifikation; egenskaper;

    Sammanfattning : Den här studien undersöker två ullgarner som beställts med samma kravspecifikation från olika leverantörer, A och B. Garnerna används av ett företag som väver mattor. Ullgarnerna har upplevts som olika i produktion och problem uppstår i väven som öglor och ojämna stadkanter. LÄS MER