Sökning: "gasellföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet gasellföretag.

 1. 1. Snabbväxande företag i föränderliga miljöer : En kvalitativ flerfallstudie om tillväxt och styrning i snabbväxande företag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sinan Zahroon; Linus Rydén; [2020]
  Nyckelord :High-growth companies; gazelles; growth; strategic planning; management control systems; turbulent environments; situation based management; snabbväxande företag; gasellföretag; tillväxt; strategisk planering; ekonomistyrsystem; föränderliga miljöer; situationsanpassad styrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Vikten av de snabbväxande företagens påverkan på marknaden är något som på senare tid fått extra uppmärksamhet. Andelen snabbväxande företag i Sverige är hög jämfört med andra länder, men bara en liten del lyckas fortsätta överleva på lång sikt. LÄS MER

 2. 2. Driving factors for growing companies

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Ida Liljedahl; Ebba Rondahl; [2020]
  Nyckelord :Gazelle companies; Growing companies; Driving factors; DI Gasell; EBIT margin; Multiple Linear Regression; Stockholm Region; Gasellföretag; DI Gasell; EBIT-marginal; Multipel linjär regression; Stockholmsregionen;

  Sammanfattning : Finding a way to forecast what characteristics make a fast growing company would be useful, both for companies trying to succeed and for investment companies wanting to make successful investments. This thesis aims to develop a model describing the relationship between 9 chosen characteristics, based on real data from 2015 concerning companies that were rewarded with a DI Gasell in 2018. LÄS MER

 3. 3. Snabbväxande CSR? : En studie om gasellföretags CSR-arbete parallellt med den snabba tillväxttakten

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Palm; Nalitha Parasnis; [2020]
  Nyckelord :CSR; Gazelles; Sustainability; SME; High growth rate; CSR; Gasellföretag; Hållbarhet; SME; Hög tillväxttakt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kraven på Corporate Social Responsibility i företag ökar till följd av ökad medvetenhet i samhället. Högst är påtryckningarna på stora företag, men det innebär inte att små- och medelstora företag inte ställs inför krav. Utmaningar med implementering av CSR har dock en tendens att påverka mindre företag mer. LÄS MER

 4. 4. Ihållande tillväxt - En kvalitativ studie som undersöker om ett antal faktorer bidrar till Ihållande tillväxt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Clara-Beatha Björck; Kenneth Holmberg; [2019-07-03]
  Nyckelord :Tillväxt; gasell; personlig bakgrund; personliga egenskaper; ekonomistyrning; företagskultur och innovation.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Forskningen om tillväxt är omfattande men den teoretiska utvecklingen har varit långsamt. Tillväxt är heterogent och kan uppnås på olika sätt. De företag som uppvisade en hög tillväxt en period har störst sannolikhet att avta nästföljande period. LÄS MER

 5. 5. Socialt hållbara gaseller : En studie om hur Gasellföretag arbetar med intern social hållbarhet genom sin verksamhetsstyrning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Karin Bergström; Edvin de Klerk; [2019]
  Nyckelord :Gazelle companies; internal social sustainability; Gasellföretag; intern social hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Corporate Social Responsibility har haft stor genomslagskraft de senaste decennierna. Inom fältet har tidigare studier primärt fokuserat på den miljömässiga och ekonomiska aspekten samtidigt som social hållbarhet givits mindre utrymme. LÄS MER