Sökning: "gasellföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet gasellföretag.

 1. 1. Ihållande tillväxt - En kvalitativ studie som undersöker om ett antal faktorer bidrar till Ihållande tillväxt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Clara-Beatha Björck; Kenneth Holmberg; [2019-07-03]
  Nyckelord :Tillväxt; gasell; personlig bakgrund; personliga egenskaper; ekonomistyrning; företagskultur och innovation.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Forskningen om tillväxt är omfattande men den teoretiska utvecklingen har varit långsamt. Tillväxt är heterogent och kan uppnås på olika sätt. De företag som uppvisade en hög tillväxt en period har störst sannolikhet att avta nästföljande period. LÄS MER

 2. 2. Socialt hållbara gaseller : En studie om hur Gasellföretag arbetar med intern social hållbarhet genom sin verksamhetsstyrning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Karin Bergström; Edvin de Klerk; [2019]
  Nyckelord :Gazelle companies; internal social sustainability; Gasellföretag; intern social hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Corporate Social Responsibility har haft stor genomslagskraft de senaste decennierna. Inom fältet har tidigare studier primärt fokuserat på den miljömässiga och ekonomiska aspekten samtidigt som social hållbarhet givits mindre utrymme. LÄS MER

 3. 3. Budgetstyrning i Gasellföretag : En studie inom ekonomistyrning om hur planeringsverktyget budget används i tillväxtföretag.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Adam Söderberg; Daniel Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Gazelle company; budget; budgeting; growth; uncertainty.; Gasellföretag; budget; budgetering; tillväxt; osäkerhet.;

  Sammanfattning : Budget har länge varit en stor del av verksamhetsstyrningen i företag och organisationer. Kritik har dock riktats mot budget och dess oförmåga att fungera på ett effektivt sätt för företag som verkar i föränderliga miljöer. Gasellföretag är företag med kraftig tillväxt. LÄS MER

 4. 4. Gasellföretagens framgång : Hur varaktiga relationer skapas under hög tillväxt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tilde Thorsén; Lovisa Bokström; [2019]
  Nyckelord :Gasellföretag; Företagsrelationer; Tillväxt; Engagemang; Intention; Tillit; Personlig kontakt.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur Sveriges mest framgångsrika tillväxtföretag, så kallade Gaseller, skapar varaktiga företagsrelationer under en hög tillväxtfas. Dessa företag kan trots sin framgång utsättas för stora påfrestningar då tillväxten tenderar att ta stora resurser i anspråk. LÄS MER

 5. 5. Hur hoppar man högst? : En studie om marknadsföringsstrategier bland Gasellföretag - inhouse eller outsource?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Berger; Max Nyman; [2019]
  Nyckelord :Tillväxt; Marknadsföring; Gasellföretag; Marknadsföringsstrategier; In-house; Outsource; Kärnkompetens;

  Sammanfattning : Information blir mer lättillgängligt och marknadsföringen är under ständig förändring. Det leder till att företag kan utöka sina konkurrensfördelar om man ligger i framkant inom dessa områden. Företag kan nå detta genom snabbare tillväxt som kan ske med hjälp av att outsourca vissa arbetsprocesser. LÄS MER