Sökning: "gasisolerad"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet gasisolerad.

  1. 1. Ombyggnation av en fördelningsstation : Övergripande konceptförslag för spänningsutförande 130-10 kV

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

    Författare :John Wahlström; [2020]
    Nyckelord :Substation; AIS; GIS; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; SF6; Clean air; Fördelningsstation; ställverk; AIS; GIS; Urban; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; Ombyggnation; luftisolerad; gasisolerad; koncept; truckbrytare; SF6; nätstation; mottagningsstation; renad luft;

    Sammanfattning : Detta arbete har utförts hos Varberg Energi AB och syftat till att presentera olika koncept som alternativ till konventionella 130 kV luftisolerade fördelningsstationer. Arbetet är tänkt att kunna vara en del i en uppdragsbeskrivning för en kommande ombyggnation. LÄS MER