Sökning: "gasket"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet gasket.

 1. 1. Characterization of Sealing Surface for Static Seals

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anandu Raja Mohan; Niranjan Sutar; [2019]
  Nyckelord :Ladder frame gasket; surface roughness parameters;

  Sammanfattning : Leakages from seals are one of the important factors that are taken into consideration while designing any machining element. This is because leakages can affect the performance of any component and can also turn into a catastrophe. LÄS MER

 2. 2. Konceptutveckling av cylinder till en tvåtaktsmotor : För en ökad kontroll av värmeutvecklingen

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Filip Hessel; Gustavsson Jonathan; [2019]
  Nyckelord :delad cylinder; cylindertopp; värmeutveckling; kylning; motor;

  Sammanfattning : This study was composed on behalf of Husqvarna Group AB and is the thesis for the writers’ bachelor's degree, majoring in Mechanical Engineering Product Development and Design. Husqvarna Group is one of the leading manufacturers in the world within forest, park and garden care products, such as chainsaws, lawn movers and trimmers. LÄS MER

 3. 3. Problem Identification for Product Development Opportunities of Wine Refrigerators

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Malin Maria Erlandsson; Petra Näsström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Both value and flavor of wines can improve with time if stored properly. The factors with the most profound effect on the wine are light, humidity, temperature, vibrations, and ventilation. Light consisting of shorter wavelengths, under 450 nm, are dangerous for wine and can destroy the structure in wine. LÄS MER

 4. 4. Stenmjölets inverkan i en kall asfaltsmassa hos bearbetbarheten, brytningsprocessen och täckningsgraden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Michael Teikari; [2017]
  Nyckelord :Cold asphalt; workability; breaking process; coverage; ASR; area surface; Kall asfaltsmassa; bearbetbarhet; brytningsprocess; täckningsgrad; ASR; specifik yta;

  Sammanfattning : I kallasfalt med hårt basbitumen bryter vattnet ut ur bitumenet och bindemedlet i massan stelnar olika snabbt beroende på vilket stenmaterial asfaltsmassan består av. Om brytningen sker innan utläggning blir massan obearbetbar, målet är att brytningsprocessen ska kunna styras genom att massans brytningsprocess skall vidta när energi tillförs i massan via en vibratorsvält som packar massan. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av tätningsmetoder med fokus på aluminiumhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anton Berggren; Tobias Grahn; [2017]
  Nyckelord :Gaskets; Sealants; Sealing methods; Surface roughness; Surface defects; Flang-es; Material; Sealings; Planpackning; Flytande packning; Tätningsmetoder; ytjämnhet; Ytdefekter; Flänsar; Material; Tätningar;

  Sammanfattning : I det här arbetet har tätningsmetoder för aluminiumhus undersökts. Arbetet avgränsades mot fordonsindustrin och statiska packningar. Examensarbetet tar upp flänskonstruktionens inver-kan på tätheten och packningen, packningstyper, ytjämnhetens inverkan på packningsmateri-al, porositet, relativ materialkostnad och fästelement. LÄS MER