Sökning: "gastrointestinal"

Visar resultat 1 - 5 av 220 uppsatser innehållade ordet gastrointestinal.

 1. 1. Orlistat : Viktminskning med orlistat

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sliva Hajo; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Fetma är en sjukdom då kroppen har lagrat för mycket fett. Det kan bero på olika orsaker och en vanlig orsak är att kroppens energiintag är större än kroppens energiförbrukning och då kan överskottsenergin lagras som fett. LÄS MER

 2. 2. Smärtlindring och beteendeeffekter vid oralt administrerad cannabidiol till häst : en pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anna Malmgren; [2021]
  Nyckelord :cannabis; cannabidiol; CBD; analgesi; kronisk smärta; biverkningar; häst;

  Sammanfattning : Hästar med kronisk ortopedisk smärta behandlas vanligtvis systemiskt med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Medicinering med NSAID kan leda till allvarliga biverkningar i form av gastrointestinala störningar som magsår och kolit. LÄS MER

 3. 3. Farmakologisk behandling vid fetma : Semaglutid versus liraglutid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Natalié Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Fetma; GLP-1-analog;

  Sammanfattning : Obesity is a health problem that is increasing worldwide and has high socioeconomic impact. In Sweden, obesity costs the society 70 billion SEK every year. For the year 2030, the Institute for Health and Medical Care Economics predicts that obesity can cost the society up to 17 billion SEK more than in 2018. LÄS MER

 4. 4. Effekt och säkerhet av probiotika vid behandling av IBS-D

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Mattias Lanelöv; [2021]
  Nyckelord :Probiotika; Irritable bowel syndrome; IBS-D; diarré;

  Sammanfattning : Bakgrund: Irritable bowel syndrome (IBS) karakteriseras av obehag i magtarmkanalen och förändrade avföringsvanor. Sjukdomen delas in i subtyperna IBS-C (förstoppning), IBS-D (diarré), IBS-M (blandad) och IBS-U (odiagnostiserad). Patofysiologin och etiologin är inte klarlagd, men bland annat störd tarmflora och inflammation har föreslagits. LÄS MER

 5. 5. Hur borde biologiska läkemedel användas för optimal behandling av Crohns sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Fredrik Bob; [2021]
  Nyckelord :Crohn’s disease; biological medicines; immunomodulators; Crohn s combination therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund: Crohns sjukdom är en form av inflammatorisk tarmsjukdom som kännetecknas av kronisk histologisk inflammation, en autoimmun sjukdom som inte är medicinskt botbar men det finns olika medicinska terapier som kan kontrollera symtomen. Det förekommer omväxlande perioder med skov och lugn, operation behövs ibland, medicineringen är konstant och alla dessa faktorer leder till försämrad livskvalitet. LÄS MER