Sökning: "gatekeeper"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet gatekeeper.

 1. 1. Understanding the Changing Dynamics of Rural Development in Dolakha, Nepal

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Benjamin Pablo Jungblut; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Rural Development; Strategic Action Fields; Rural Advisory Services; Nepal; International Development Aid;

  Sammanfattning : There is ample debate around the conceptualizations of rural development as well as its implementation and impacts. Contemporary understandings underline the importance of social movements in social change, which has become a fundamental part of development. LÄS MER

 2. 2. Grindvakter till svenska scenen : sociala nätverks roll i invandrade scenkonstnärers etablering på svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanna Pergament; Jutta Swärdh; [2020]
  Nyckelord :Scenkonst; Socialt nätverk; Arbetsmarknadsetablering; Invandrare; Gatekeeper;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate how immigrant performing artists have entered the Swedish labour market in the Swedish performing arts profession. Four main questions were considered in the study: 1) Who, and in what capacity, contributed to the artist’s professional success in Sweden, 2) How the artists’ social and cultural capital has contributed to their success, 3) What role does social networking play in the success of these artists, 4) What type of barriers have the artists encountered. LÄS MER

 3. 3. BARNSJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ICKE-FARMAKOLOGISKA INTERVENTIONER VID NÅLRELATERADE PROCEDURER PÅ BARN

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Erica Granholm; Maja Hernborg; [2020]
  Nyckelord :Barnsjuksköterskor; erfarenhet; icke-farmakologiska interventioner; nålrelaterade procedurer; barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nålrelaterade procedurer är en av de främsta orsakerna till rädsla och smärta hos barn inom hälso- och sjukvård. Minnet av en smärtsam och obehaglig procedur kan följa med barnet under hela livet. Icke-farmakologiska interventioner har visat sig kunna minska smärta och rädsla hos barn vid nålrelaterade procedurer. LÄS MER

 4. 4. Demokratins reträtt : orsak och verkan

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Mikael Andersson; [2020]
  Nyckelord :Democracy; democratic decline; democratic institutions; democratic retreat; gatekeeper; liberal democracy; potential autocrats; political leadership; populism; Demokrati; demokratiska institutioner; demokratisk reträtt; demokratisk tillbakagång; gatekeeper; liberal demokrati; politiskt ledarskap; populism; potentiella autokrater;

  Sammanfattning : Statistics from Freedom House show that 2018 is the thirteenth consecutive year with democratic decline. This paper examines underlying causes to this democratic decline. This is done through literature review of current research in the field of democracy development. LÄS MER

 5. 5. Innovation as a Recruiting Criterion - A Case Study

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Norell; Santiago Castrillon Valencia; [2019]
  Nyckelord :Innovation; HR; Recruiting Criterion; Fast Growing Company; Hiring Managers; Business and Economics;

  Sammanfattning : Human Resources (HR) play a significant role in contributing to the implementation of innovation through recruitment, which enables innovation through an individual level. Therefore, HR can be seen as a gatekeeper for innovation. Research on HR-practices and innovation has increased over the last decades. LÄS MER