Sökning: "gatubyråkrat"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet gatubyråkrat.

 1. 1. Vidarebosättning : En demokratiprövande studie om uttagningen av kvotflyktingar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Anna Nordström; Lena Graungaard Lindahl; [2017]
  Nyckelord :Migrationsverket; UNHCR; offentligt etos; gatubyråkrat; vidarebosättning; dossierprövning; delegationsuttagning; flykting; flyktingkvot; kvotflykting; Lennart Lundquist; Michael Lipsky;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the dossier and delegation selections’ pros and cons and examine how the Swedish Migration Agency, in collaboration with UNHCR, work to ensure impartiality and efficiency. The study is based on two theories: the main one is Lennart Lundquist’s theory of democratic and economic values, which we combine with Michael Lipsky’s theory of “street-level bureaucrats” with the bottom-up perspective. LÄS MER

 2. 2. Fem specialpedagogers agerande och reaktioner ur ett gatubyråkratiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johanna Rexgård; [2017]
  Nyckelord :specialpedagogens yrkesroll; yrkesuppdrag; street-level-bureaucrats; gatubyråkrat; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Målet är att öka kunskapen om hur specialpedagoger kan agera och reagera i sina olika yrkesroller vid möten med olika uppdrag. Denna intervjustudie omfattar fem specialpedagogers möte med fem utvalda uppdrag och dess uppdragsbeskrivningar. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av implementering och samverkan för flyktingmottagandet i Kalix Kommun : En kvalitativ studie om etableringsreformen, gatubyråkraten och samverkan kring flyktingmottagande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mika Nilsson; [2016]
  Nyckelord :implementering; etableringsreformen; samverkan; gatubyråkrat; flyktingmottagning; Kalix Kommun;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om implementering av Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare SFS 2010:197 i Kalix Kommun. Syftet har varit att undersöka hur verksamheter ansvariga för flyktingmottagandet samverkar i Kalix, samt vad det är beroende av för att fungera. LÄS MER