Sökning: "gatuplan"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet gatuplan.

 1. 1. Communitycenter in Gottsunda

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Christoph Leitner; [2019]
  Nyckelord :communitycenter; sustainability; flexibility; accessibility; local identity;

  Sammanfattning : The building of a communitycentre in Gottsunda is part of an uppgrade of the suburb. A main feature of the upgrade will be a city street along the tramway that will run through the area.To give the old and the new inhabitants of the area a chance to meet and form a local identity, the focus of the house will be accessibility and flexibility. LÄS MER

 2. 2. Havsviksskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Tania Tovatt; [2018]
  Nyckelord :School architecture; architecture; Stockholm; Pedagogy; Children; Building; Henriksdal; Skolabyggnad; arkitektur; pedagogik;

  Sammanfattning : Havsviksskolan tar hänsyn till omgivningen i dess placering på henriksdalstomten då den följer den befintliga statsformen och tar vid Henriksdalsalléns riktning snarare än den intilliggande motorvägen. Det höga tornet innehåller klassrum från årskurs 3 – 6 som jag har valt att placera ovanpå varandra för att kunna nyttja skolgården på bästa sätt. LÄS MER

 3. 3. Lokaler i gatuplan - Förutsättningar och samspel med stadsrummet : Ett gestaltande arbete om rumsintegration & interaktion

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Niki Sandström; Lisa Marklinder; [2018]
  Nyckelord :lokaler i gatuplan; stadsrummet; interaktion; yttre faktorer; attraktorer; space syntax; rumslig integration;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete avser en kombination av utredande arbete och gestaltande förslag. Det utredande arbetet syftar till att analysera stadsrummets strukturella samt lokala förutsättningar för framgångsrika lokaler i gatuplan. LÄS MER

 4. 4. Treklövern förskola och lågstadieskola

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Linda Garpheden; [2018]
  Nyckelord :Solvalla; Solvallastaden; lågstadieskola; förskola; planritning; sektionsritning; fasadritning;

  Sammanfattning : En förskola och lågstadieskola i den framtida stadsdelen Solvallastaden med 4 avdelningar och två klasser per årskurs F-3. Fokus på ekologiskt hållbara byggnadsmaterial samt bevarande av platsens naturliga tillgångar så som uppvuxna ekar och granar. Förskola på övre markplan och grundskola en trappa upp. LÄS MER

 5. 5. Automobilpalatset

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Matilda Månsdotter; [2014]
  Nyckelord :car park; pargeringsgarage; jönköping; ombyggnad; studentboende; saluhall; konsthall;

  Sammanfattning : Automobilpalatset i Jönköping, ritat av byggnadsingenjör Birger Lindström, uppfördes under åren 1929-1930 och var ett av de första parkeringshusen i Sverige. Förutom parkering fanns det utställningshallar och bilförsäljning, service och bensinstation-långt före bilismen var en del av folks vardag. LÄS MER