Sökning: "gatuprostitution"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet gatuprostitution.

 1. 1. Perspektiv på prostitution : En kvalitativ studie om organisationers arbete prostituerade kvinnor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Yamur Demirkiran; Hussein Janabi; [2020]
  Nyckelord :Prostitution; Sweden; Feminism; Streetwalker; Sexworks; Sugardating; Law; Prostitution; Sverige; Feminism; Gatuprostitution; Sexarbete; Sugardating; Sexköpslagen; Lag;

  Sammanfattning : Prostitution har haft en lång historia i Sverige och har under de senaste 20 åren haft en drastisk förändring på grund av den svenska modellens lagstiftning att enbart kriminalisera köparen av sexuella tjänster. Vi har på grund av detta varit intresserade i hur arbetet med prostitution ser ut. LÄS MER

 2. 2. Gatan som aldrig sover - gatuprostitutionen på Agneslundsvägen i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elisabeth Theodoridou; Marina Mikuljan; [2018]
  Nyckelord :Agneslundsvägen; omfördelningseffekt; gatuprostitution; miljöförutsättningar; sexköpslagen; Sorgenfri;

  Sammanfattning : Gatuprostitution är ett komplext fenomen och för övrigt väldigt känsligt attundersöka. Följande arbete sker i samarbete med Polisen i Malmö och syftar tillatt beskriva området Sorgenfri i Malmö. LÄS MER

 3. 3. Samverkan mot gatuprostitution i Malmö - en processutvärdering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Hanna Eklund; Siri Wigzell; [2018]
  Nyckelord :Samverkan; Gatuprostitution; Polis; Sexarbete; Brottsförebyggande; Sexköp;

  Sammanfattning : Föreliggande examensuppsats har, på uppdrag av Malmöpolisen, utvärderat ett nyligen uppstartat samverkansprojekt som syftar till att minska den gatuprostitution som förekommer i Stadsområde Norr i Malmö. I samverkansgruppen deltar bland annat aktörer från det sociala, polisiära och kommunala för att tillsammans öka effektiviteten av varandras, men även gemensamma arbetsmetoder. LÄS MER

 4. 4. “De har ingen egen röst de här tjejerna…” - En kvalitativ intervjustudie om uppsökande verksamheters perspektiv på och förhållningssätt till utländska kvinnor som säljer sex i gatumiljö.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malvika Lönnqvist; Martina Nyberg; Karolina Strömberg; [2015-01-22]
  Nyckelord :Utländska kvinnor; gatuprostution; uppsökande verksamhet; människohandel;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur uppsökande verksamheter väljer att beskriva utländska kvinnor som säljer sex i gatumiljö i Göteborg. Frågeställningarna är 1) Hur förstår forskningsdeltagarna att andelen utländska kvinnor som säljer sex på gatan har ökat på senare år? 2) Hur beskriver de dessa kvinnors situation och behov? 3) Hur arbetar de med målgruppen och hur skiljer sig detta arbete åt från de insatser som riktas till svenska kvinnor?Undersökningen bygger på fem stycken kvalitativa intervjuer av personer som möter utländska kvinnor i sitt uppsökande arbete i gatuprostitution. LÄS MER

 5. 5. Gatuprostitution, varför där? - Fysisk planering och social säkerhetspåverkan på lokaliseringen av gatuprostitution i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Stina Heikki; Sanna Kauhanen; [2014-06-24]
  Nyckelord :Prostitution; Gatuprostitution; Fysisk; planering; Social; säkerhet; Göteborg; lokalisering;

  Sammanfattning : ”Street prostitution, why there?” is about how the physical planning and physical environment affect the localization of street prostitution in Gothenburg. The aim is to increase the understanding of how social security is linked to man's immediate environment and are influenced by the physical environment. LÄS MER