Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Kvinnliga blickar och musikvideor : En semiotisk studie av fyra musikvideor utifrån begreppet the female gaze

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Susanna Engström; [2020]
  Nyckelord :blickar; representation; musikvideor; female gaze; male gaze; semiotik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka innebörden av begreppet the female gaze i musikvideor. Fyra musikvideor valdes utifrån en lista som bloggen Audiofemme (2019) menar representerar en kvinnlig blick. LÄS MER

 2. 2. So Far Away, Yet So Close : A Study on How Intimacy Is Attempted to Be Produced in Girlfriend Roleplay ASMR Videos on YouTube

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Dalia Abdallah; Madlén Engström; [2020]
  Nyckelord :intimacy; digital intimacy; ASMR; girlfriend roleplay ASMR; ASMRtists; intimitet; digital intimitet; ASMR; flickvänsrollspels-ASMR; ASMRtists;

  Sammanfattning : This study examines how ASMRtists, people that create ASMR videos, attempt to create intimacy in their videos on YouTube. ASMR stands for Audio Sensory Meridian Response and is a tingling sensation within the body that can be triggered by various stimuli, such as visuals and sounds. LÄS MER

 3. 3. Uppsala’s prerequisites for developing rural tourism

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ellen Johansson; [2020]
  Nyckelord :rural development; tourism; entrepreneurship;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore some opportunities and constraints for tourism to contribute to rural development. The thesis explores several different stakeholders’ views, which are discussed in relation to each other. The informants represent companies, associations and authorities. LÄS MER

 4. 4. Vem är kvinnan i reklamen? : En fallstudie om hur Nike och Adidas väljer att framställa och representera kvinnor i reklamfilm 2019

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Elsa Kiljunen; Jonatan Aldén; [2020]
  Nyckelord :Nike; Adidas; representation; commodity feminism; commercial films;

  Sammanfattning : Who is the woman in the commercials? A case study of how Nike and Adidas choose to portray and represent women in commercials 2019 This case study investigates how women are represented in the commercial films Nike – Dream Crazier and Adidas – She Breaks Barriers: More Visibility. Bigger Dreams. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors erfarenheter av att använda smärtskattningsinstrument i palliativ vård.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Malin Andersson; Martin Younan; Camilla Bogren; [2020]
  Nyckelord :Home healthcare; pain; pain assessment; pain assessment instrument; palliative care; Hemsjukvård; palliativ vård; smärta; smärtbedömning; smärtskattningsinstrument;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse och ett vanligt förekommande symtom i palliativ vård. Distriktssköterskan har en betydelsefull roll i denna vård att utföra adekvata smärtskattningar med validerade instrument för att främja för en god vård. LÄS MER