Sökning: "gdpr eu"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade orden gdpr eu.

 1. 1. FÖRÄLDRAR AV SIN TID : DEN RÄTTSLIGA KONFLIKTEN MELLAN BARNETS RÄTT TILL INTEGRITET OCH FÖRÄLDRARS BESTÄMMANDERÄTT I EN DIGITAL TIDSÅLDER

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Hanna Johansson; [2023]
  Nyckelord :Barnrätt; rätten till privatliv; integritet; föräldrarätt; GDPR; sharenting;

  Sammanfattning : På senare tid har ett växande intresse av att dela med sig av sin vardag till vänner, familj och i vissa fall även främlingar på sociala medier tagit form. Den fortsatta digitaliseringen av samhället tyder på att trenden inte kommer att avta och den rör sig även ner i åldrarna. LÄS MER

 2. 2. Du kan inte lura ett barn, eller? - En undersökning om barns skydd vid personifierad onlinereklam

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Tomasine Cooper Ellhammar; [2023]
  Nyckelord :onlinereklam; MFL; GDPR; LEK; Barnkonventionen; DSA; TikTok; EU-kommissionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : With the development of digitalization, personalized online advertising has grown worldwide. This means that companies, through so-called Cookies, collect personal data about the consumer to then create online advertising based on the consumer's interests. LÄS MER

 3. 3. Internet of Things och samtycke enligt dataskyddsförordningen – En undersökning om hur väl dataskyddsförordningens reglering, särskilt gällande samtycke, är anpassad för Internet of Things

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Bladh; [2023]
  Nyckelord :EU-rätt; IT-rätt; IoT; Internet of Things; sakernas internet; dataskyddsförordningen; GDPR; General Data Protection Regulation; samtycke; consent; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Internet of Things (IoT), det vill säga fysiska objekt med inbyggd elektronik som kan kopplas upp mot internet och styras eller utbyta data över nätet, har idag blivit en självklar del i många personers vardag. Det kan vara allt från hälsoarmband och kylskåp, till glödlampor och termostater. LÄS MER

 4. 4. Sveriges tillämpning av EU:s dataskyddsförordning är oförenlig med unionsrätten-Handlingsoffentlighet och frivilligt utgivningsbevis i förhållande till unionsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ludwig Trana; [2023]
  Nyckelord :GDPR; Offentlighetsprincipen; Handlingsoffentlighet; Dataskyddsförordningen; Frivilligt utgivningsbevis; EU; Unionsrätten; Tryckfrihetsförordningen; Yttrandefrihetsgrundlagen; Europeiska unionen; allmän handling; Dataskyddsdirektivet; Dataskyddsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The essay presents an examination of the Swedish constitutional provisions regarding public documents and voluntary release certificates in relation to the European Union's (EU) data protection regulation (2016/679). Within the framework of Swedish law, everyone has the right to access a public document with associated personal data. LÄS MER

 5. 5. Att sälja sin själ: tillhandahållande av personuppgifter i utbyte mot digitalt innehåll och digitala tjänster : En konsument- och dataskyddsrättslig analys av direktiv (EU) 2019/770 (digitaldirektivet) och förordning (EU) 2016/679 (GDPR)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Pierre Ketola; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER