Sökning: "gear"

Visar resultat 1 - 5 av 341 uppsatser innehållade ordet gear.

 1. 1. Better Safe than Sorry : Boosting Workplace Safety with Interactive Textiles

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Miriam Gaissmaier; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Despite various safety regulations and procedures, work accidents remain a significant problem in the global process industry as well as the Swedish steel industry. In order to address personal safety and safety culture, wearable alert systems based on Internet of Things (IoT) technology were prototyped and tested with steel workers in iterative workshops following the Constructive Design Research approach. LÄS MER

 2. 2. Safety One : En studie i säkerhetslösningar inom världens snabbaste motorsport

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Gaston Holmström; David Chlebek; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Formel 1 är känd som en farlig och gastkramande motorsport. Givet faran, behöver stora mängder av säkerhetsfrågor bli analyserade, och när en lösning hittats - appliceras för att försäkra förare, fordon och publik från ett värsta-fall-scenario. LÄS MER

 3. 3. Reduced Fuel Consumption of Heavy-Duty Vehicles using Pulse and Glide

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem; Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Marcus Hall; David Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Pulse and glide; fuel consumption;

  Sammanfattning : The transport sector always strive towards reduced fuel consumption for heavydutyvehicles. One promising control strategy is to use Pulse and Glide. Themethod works by acceleration to a high speed and then glide in neutral gear to alow speed.Two different control strategies and four different glide options were investigated. LÄS MER

 4. 4. Hur plast påverkar valar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Rebecka Clern; [2019]
  Nyckelord :makroplast; fiskeutrustning; fiskenät; spöknät; intrassling; förtäring;

  Sammanfattning : Plastproduktionen har ökat avsevärt sedan 1950-talet, och dessvärre hamnar allt för stor del av plasten i naturen. På grund av plasters egenskaper kan det ta flera sekel innan de bryts ned, och idag befarar forskarna att det kan komma att finnas mer plast i haven än vad det kommer finnas fisk – redan år 2050. LÄS MER

 5. 5. Analytical tool for electromechanical actuators for primary and secondary flight control systems : Optimization of the initial design of the EMA using parametric sizing models

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Albin Linderstam; [2019]
  Nyckelord :EMA; electromechanical actuators; three-phase synchronous permanent magnet motor; power-offbrake; two-stage planetary gear; ball screw; Saab Avionics Systems;

  Sammanfattning : The number of flights have increased by 80% between 1990 and 2014, and the demand for air travel continues to increase. Even though the aviation sector contributes to economical and social benefits, it still affects the climate change [1]. LÄS MER