Sökning: "gehörsövningar"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet gehörsövningar.

 1. 1. Praktiskt gehör - Framtagning och utvärdering av ett gruppbaserat övningsmaterial

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Martin Berggren; [2008]
  Nyckelord :gehör; praktisk gehörsövning; musikteori; jazz; ear training; practical ear training; music theory; Musicology; Musikvetenskap; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur man på ett praktiskt sätt kan knyta samman musikteori-, gehörs- och ensembleundervisningen. Syftet är att undersöka möjligheten att i jazzsammanhang träna sitt gehör i grupp vid sina instrument. Jag har utvecklat tre gehörsövningar som undersöks i den här studien. LÄS MER

 2. 2. Det är ju logiskt, men det är väldigt ologiskt om man jämför med allt annat logiskt.? - En studie om elevers syn på ämnet Gehörs- och musiklära.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Linn Ahlqvist; [2006]
  Nyckelord :music theory; musikteori; ear training; gehörsövningar; upper secondary school; högstadiet; reflection; reflexion; integration; Musicology; Musikvetenskap; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Arts and Architecture; Social Sciences;

  Sammanfattning : Title: "It is logical, but not logical at all compared to every other logical thing." - A study about how students in upper secondary school reflect about their studies in Pitch and music theory. Pitch and music theory is a compulsory subject for music students in the art programme of upper secondary school of Sweden. LÄS MER