Sökning: "gehörsundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet gehörsundervisning.

 1. 1. Konstgjord andning : Fjärrundervisning i musikteori under pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Johannes Frykholm; [2021]
  Nyckelord :distansundervisning; musikteorimetodik; sociokulturell teori; gehörsundervisning; digitala hjälpmedel; musikpedagogik; medierande verktyg;

  Sammanfattning : Under covid-19-pandemin gick Sveriges gymnasieskolor över till fjärrundervisning. Detta innebar bland annat förändrade förutsättningar för undervisningen i många ämnen, inte minst musik. Musikteori är en central del i musikundervisningen på gymnasiet och ett särskilt fokus i denna uppsats. LÄS MER

 2. 2. Det harmoniska gehöret : En kartläggning kring pedagogik för att utveckla gehörets harmoniska aspekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Viktor Ritchey; [2019]
  Nyckelord :musik; musikteori; gehör; harmonik; ackord; fenomenografi;

  Sammanfattning : Syftet med denna forskningsstudie är att undersöka hur fenomenet gehör kan uppfattas och förstås på olika sätt, vilket i sig ligger till grund för hur gehör och harmonik kan läras ut. Studien genomförs med en fenomenografisk ansats med tre stycken kvalitativa intervjuer med gehörslärare från olika bakgrunder, arbetserfarenheter och utbildningar för att jämföra och kartlägga deras undervisning. LÄS MER

 3. 3. Rytmikens och solfègens ursprung : Emile Jaques-Dalcroze och hans samtid

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Incca Rasmusson; [2017]
  Nyckelord :Dalcroze-Eurhythmics; solfège; Jaques-Dalcroze; historical method; hermeneutical perspective; rytmik; dalcroze-rytmik; solfège; Jaques-Dalcroze; historisk metod; hermeneutisk ansats;

  Sammanfattning : Den schweiziske musikern och pedagogen Emile Jaques-Dalcroze utvecklade under sin livstid den rörelsebaserade musikpedagogiska metod som i dag går under namnet rytmik. Syftet med denna magisteruppsats är att undersöka uppkomsten och den tidiga utvecklingen av Jaques-Dalcrozes ursprungliga rytmik och framför allt solfège – rörelsebaserad gehörsträning – som är ett av dess huvudmoment. LÄS MER

 4. 4. Spelar basen F eller Fiss? : Ett arbete om gehörsundervisning på elbas

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Anders Engström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Träning av det relativa gehöret - Pedagogers metoder och strategier i gehörsundervisningen på gymnasie- och högskolenivå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Patrik Lundberg; [2015]
  Nyckelord :Music Education; Educational sciences; hermeneutik; huvudinstrument; metoder; gehör; strategier; träning; toners funktioner; intervall; Musikpedagogik; Utbildningsvetenskap; main instrument; strategies; training; methods; pitch; diatonic function; interval; hermeneutic; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka metoder och strategier som gehörslärare lär ut till sina elever vid träning av det relativa gehöret. Undersökningen har sin utgångspunkt i svenska gymnasieskolans estetiska program med musikinriktning och i Musikhögskolan samt skolornas och pedagogernas egna undervisningsmål. LÄS MER