Sökning: "gemensam utrikes- och säkerhetspolitik"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.

 1. 1. Europeiska försvarsfonden och Sverige : En motivanalys av Sveriges beslut att gå med i europeiska försvarsfonden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Edwin Hillesöy; [2019]
  Nyckelord :Europeiska försvarsfonden; motivanalys; utrikes och- säkerhetspolitik; beslutsfattande; EU;

  Sammanfattning : Det europeiska försvarssamarbetet har de senaste fem åren haft en snabb utveckling till följd av det oroliga läget i Ukraina och den ökade maktkampen mellan USA och Kina. Efter årtionden av minskade försvarsbudgetar står Europas medlemsstater med föråldrad utrustning och en ineffektiv utveckling på försvarsområdet. LÄS MER

 2. 2. Utvecklingen av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik - en strategisk resa

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Bernhardsson; Eleonora Hallberg; [2018]
  Nyckelord :EU; strategi; gemensam utrikes- och säkerhetspolitik; institutionell förändring; institutionell teori; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2016 antogs en global strategi för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Den är den tredje strategin av sitt slag och är den mest omfattande hittills. Den första presenterades i anslutning till Maastrichtfördraget 1992, den andra kom 2003, och slutligen den tredje 2016. LÄS MER

 3. 3. EU Counterterrorist Sanctions and Individual Rights : An Examination of the Potential Difference in Level of Protection within the AFSJ and CFSP

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktoria Nilsson; [2015]
  Nyckelord :EU Law;

  Sammanfattning : The AFSJ is an area of law developed through the purpose of creating and withholding internal security and justice. This area is of vast importance due to both the realization of an internal market and a Union without internal borders. LÄS MER

 4. 4. Normer i EU:s gemensamrna utrikes- och säkerhetspolitik- en teoriapplikation av Normative Power Europe avseende utrikes- och säkerhetspolitiska uttalanden före och efter Lissabonfördraget

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erica Altby; [2014-01-29]
  Nyckelord :Normative Power Europe; Common Foreign and Security Policy; Ian Manners; the Lisbon Treaty; norrnative power; CFSP-statments; Normative Power Europe; gemensam utrikes- och säkerhetspolitik; Lissabonfördraget; GUSP- uttalanden; normativ makt;

  Sammanfattning : This bachelor thesis airns to examine change in Common Foreign and Security Policy towardsa Normative Power Europe irnplernented in the Treaty of Lis bon. The survey is conductedwith Ian Manners Norrnative Power Europe theory as the basis. LÄS MER

 5. 5. Nutida uppfattningar om svensk utrikespolitik : en diskursanalays av svenska politikers föreställningar om utrikespolitik idag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Ulrika Aaslund; Anna Larsson Jagbrant; [2005]
  Nyckelord :foreign policy; discourse; discourse analysis; CFSP; utrikespolitik; diskurs; diskursanalys; GUSP;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att undersöka diskursen om utrikespolitik ur ett svenskt perspektiv. I uppsatsen undersöker vi hur svenska politiker diskuterar dagens och framtidens svenska utrikespolitik. Studien bygger på intervjuer med sju av ledamöterna i riksdagens utrikesutskott. LÄS MER