Sökning: "gemensamhetsanläggning"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet gemensamhetsanläggning.

 1. 1. Fastighetsägaransvar och fastighetssamverkan avseende förebyggande av skador från extrema nederbördsvariationer

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Isak Ståhle; [2020]
  Nyckelord :Real property owner liability; real property collaboration; joint facilities; climate protection of real property; Fastighetsägares ansvar; fastighetssamverkan; klimatåtgärder; gemensamhetsanläggning; samfällighet;

  Sammanfattning : Klimatförändringar stället fastighetsägaren inför valet mellan att inte alls skydda sin fastighet, att utföra åtgärder som dämpar en pågående påverkan eller att förebygga i ett tidigt skede. Fastighetsägaren väljer främst utifrån fastighetsvärde, budgetrestriktioner och hur välinformerad den. LÄS MER

 2. 2. Digitalt anläggningsbeslut som en 3D-informationsmodell : Möjligheter, hinder och åtgärder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Per Holmgren; Adam Ström; [2020]
  Nyckelord :Anläggningslagen; 3D-informationsmodell; BIM; Gemensamhetsanläggning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete på Högskolan i Gävle berör både den tekniska och den ekonomiska/juridiska inriktningen på Lantmätarprogrammet. Studien är baserad på behovet av effektivisering och automatisering i förrättningsprocessen. Möjligheten att representera tredimensionella objekt som informationsbaserade 3D-modeller finns idag. LÄS MER

 3. 3. Laddstationer i gemensamhetsanläggningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Emma Kullgren; [2019]
  Nyckelord :Gemensamhetsanläggning; samfällighetsförening; laddstation; elbil.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The development of the transportation system is transitioning to use renewable fuels and in Sweden, many people are now choosing to buy electric cars. Primarily, the electric cars need to charge from the electric grid, usually at the driver’s residence, where the car is parked during the night. LÄS MER

 4. 4. Egendomsskyddet vid tvångsvisa fastighetsregleringar mellan åren 1996 och 2018

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ruth Larsson; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsbildning; egendomsskydd; regeringsformen; Europakonventionen; fastighetsreglering; tvångsvis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis aims to describe to what extent property rights in the European Convention on Human Right and the Swedish Constitution of Law affect procedures according to the Property Formation Act Ch. 5. Especially when a property owner applies for a cadastral procedure without an agreement from the other parties. LÄS MER

 5. 5. Bristfälligt formulerade anläggningsbeslut för gemensamhetsanläggningar med ändamålet väg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Erik Jonsson; [2019]
  Nyckelord :joint facility; facility order; Joint Facilities Act; gemensamhetsanläggning; anläggningsbeslut; anläggningslagen;

  Sammanfattning : Två eller flera fastigheter med ett gemensamt behov kan tillsammans bilda en gemensamhetsanläggning. En gemensamhetsanläggning bildas vid en lantmäteriförrättning och vid förrättningen meddelas ett anläggningsbeslut. Anläggningsbeslutet reglerar bland annat gemensamhetsanläggningens utförande och drift. LÄS MER