Sökning: "gemensamma"

Visar resultat 1 - 5 av 4637 uppsatser innehållade ordet gemensamma.

 1. 1. Normkritik och normkreativitet på Glimmingehus

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Nelly Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Landskapsvetenskap; authorized heritage discourse; kulturarv; kulturmiljövård; normkritik; normkreativitet; Glimmingehus;

  Sammanfattning : Glimmingehus, i sydöstra Skåne, är en del av det skånska kulturarvet och ett betydande besöksmål. Som en del av det statligt förvaltade kulturarvet finns ett ansvar att historiebruket är inkluderande och främjar delaktighet. LÄS MER

 2. 2. Högläsning : En läs- och språkutvecklande aktivitet eller bara tidsfördriv?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Adilah Binhayeemahamanaing; Tina Albertson; [2021]
  Nyckelord :Högläsning; Språkutveckling; Läsutveckling; Ordförråd; Läsförståelse; Läsargemenskap; Föreställningsvärldar; Yngre elever; F-3;

  Sammanfattning : Trots att forskning visar på att högläsning fyller många värdefulla funktioner när det kommer till elevers läs- och språkutveckling, synliggörs högläsningspraktiken enbart i styrdokumenten för förskoleklass, men inte för årskurs 1–3. Högläsning som metod kan användas på olika sätt och syftet med denna kunskapsöversikt är att med hjälp av elva vetenskapligt granskade artiklar, som alla rör ämnet högläsning, förmedla information om det. LÄS MER

 3. 3. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar - Bedömningen av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar i förhållande till fysisk och psykisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma Friberg; [2021]
  Nyckelord :arbetsanpassning; avskedande; omplacering; personliga skäl; rehabilitering; sjukdom; uppsägning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to examine the employers rehabilitation responsibility in relation to employees that suffer from physical or psychological illness, from a labour law perspective, to gain an understanding whether the rehabilitation responsibility is interpreted in different ways. Therefore, the research question was “how is the employers rehabilitation responsibility assessed and its boundaries in relation to physical and psychological illness?”. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation i förskolan : Förskollärares syn på kommunikation inom ramen förvardagliga förskoleaktiviteter med barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Josefine Wiklund; Michaela Järveryd; [2021]
  Nyckelord :Approach; communication; communication with children; preschool teachers; social interaction; Förhållningssätt; förskollärare; kommunikation; kommunikation med barn; social interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att ur ett förskollärarperspektiv undersöka vilken synförskollärare har på kommunikationen i arbetet med barn i den dagliga verksamheten påförskolan. Syftet var också att synliggöra hur förskollärare ser på kommunikationenmed barnen, vilka dagliga praktiker de använder samt hur ett gott samspel och godkommunikation kan se ut. LÄS MER

 5. 5. Fysioterapeuters upplevelser av möjligheter och utmaningar med att implementera evidens : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Albin Jakobsson; Joel Ekblad; [2021]
  Nyckelord :physiotherapy; evidence-based practice; challenges; possibilities; experiences;

  Sammanfattning : Background: It has been proven to be a challenge for physiotherapists to utilize evidence within their practice. Conducting evidence-based care is a requirement for providing good care and a requirement in the legitimation for Swedish physiotherapists. LÄS MER