Sökning: "gemenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 2823 uppsatser innehållade ordet gemenskap.

 1. 1. HUNDENS BETYDELSE FÖR PENSIONÄRERS UPPLEVELSE AV HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Kim Ryttersson; Hannah Gonzalez Lahtinen; [2023-04-13]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Hälsa och välbefinnande; hundägarskap; transition; pensionering;

  Sammanfattning : Bakgrund Antalet äldre har ökat i befolkningen och idag förväntas friska levnadsår efter 65 år för kvinnor i Sverige vara: 16,6 år och för män: 15,9 år. I Sverige finns det cirka 2,5 miljoner pensionärer. Att gå i pension innebär en transition. LÄS MER

 2. 2. Svenska elitidrottsföreningars ledarskap och balansering av ideell- respektive kommersiell verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Lundborg; Gabriel Erdinc; [2023-02-16]
  Nyckelord :ideell; kommersiell; elitidrott; löskoppling; institutionella logiker;

  Sammanfattning : Den nordiska idrottsmodellen kännetecknas av att vara inkluderande för alla och i svensk idrottsrörelse organiseras idrotten i ideella föreningar med syftet att skapa glädje, gemenskap,engagemang och samhörighet. Däremot har idrotten likt mycket annat i dagens samhälle kapitaliserats och kommersialiserats i allt större utsträckning. LÄS MER

 3. 3. Framgångsfaktorer i undervisningen En fenomenografisk studie av vad som bidrar till kunskapsutveckling och välmående, enligt elever med NPF

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linda Agrell; Magdalena Lundstedt Nordén; [2023-02-16]
  Nyckelord :fenomenografi; NPF; framgångsfaktorer; kunskapsutveckling; välmående; inkludering;

  Sammanfattning : Skolans uppdrag är att erbjuda en likvärdig utbildning och uppväga skillnader i elevers förutsättningar med hjälp av tillgänglig lärmiljö, extra anpassningar och särskilt stöd. Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) uppvisar sämre mående och måluppfyllelse än övriga elever. LÄS MER

 4. 4. ”Resultatet är oftast väldigt glädjefyllt när man får stå på scen, men vägen dit kan vara väldigt tuff” : En kvalitativ studie om motivation och identitetsskapande inom en scenkonstnärlig yrkesgrupp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Caroline Ljungberg; Linde Schumann; [2023]
  Nyckelord :performing arts; social situations; social influence; motivation; work identity; scenkonst; sociala situationer; social påverkan; motivation; yrkesidentitet;

  Sammanfattning : Det scenkonstnärliga arbetet ger lätt intrycket av att vara nära sammankopplat med personliga intressen och hobbys och anses därmed ofta vara ett lyxigt och tacksamt yrke. Yrket består dock av både mentalt och fysiskt påfrestande situationer som innebär mycket jämförelse med konkurrenter och kräver ett starkt självförtroende av individen för att etablera sig inom branschen. LÄS MER

 5. 5. Ska man göra något bra med sitt liv eller inte, de alternativen finns där jag kommer ifrån : En studie av grannskapseffekternas mekanismer och dess positiva utfall för utbildning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Nickol Pajor; [2023]
  Nyckelord :boendesegregation; grannskapseffekter; mekanismer; utsatta områden; utbildning;

  Sammanfattning : Forskning kring grannskapseffekter tenderar att belysa negativa utfall på individuella livsmöjligheter. För att bidra till en djupare förståelse av fenomenet syftar denna studie till att undersöka grannskapseffekternas mekanismer och hur de upplevs av högutbildade individer uppväxta i utsatta områden. LÄS MER