Sökning: "gender and social constructivism"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden gender and social constructivism.

 1. 1. GENDER MAINSTREAMING : Problematizations of Gender Inequality in Rwanda

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oscar Olmats; [2021]
  Nyckelord :Rwanda; Gender Mainstreaming; Gender Inequality; Policy Domain; Social Constructivism; Gender and Development;

  Sammanfattning : The scholarly field of Gender and Development is riddled with diverging perceptions of the actual value and meaning of the term Gender and the development strategy of promoting gender equality – Gender Mainstreaming. Taking the social constructivist perspective of discourse analysis, this thesis explores the ways in which different problem representations of gender inequality are produced and reinforced within certain policy domains in the gender mainstreaming approach of the Rwandan government. LÄS MER

 2. 2. Debatten om sexualbrott : En kritisk diskursanalys av mediers skildring avsexualbrott

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Gillberg; Essie Josefsson; [2021]
  Nyckelord :Sexual offense; media; discourse; critical discourse analysis; Sexualbrott; massmedier; diskurs; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to analyze how the media constructs sexual offenses. This was concretized into two research questions focusing on examining representations of solutions to sexual offenses as well as representations of perpetrators and victims. LÄS MER

 3. 3. Surrogatmödraskapets olika sidor: Självbestämmande, jämställdhet, exploatering eller handelsvara? En kvalitativ studie om debattens olika för- och motargument om legalisering av surrogatmödraskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sophie Granlund; Sofi Hedgard; [2021]
  Nyckelord :surrogacy; surrogate arrangements; social constructivism; legal regulation; feminism; gender; gender roles; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine what arguments are highlighted in the Swedish debate to legalize / not legalize surrogacy in Sweden. Another aim is to examine how gender roles are reflected in the debate. LÄS MER

 4. 4. “They are being made into like baby-making machines” : a study of the impact of gender structures and norms on family planning for Xhosa women in rural Zithulele, South Africa

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Författare :Hannah Hölscher; [2020]
  Nyckelord :gender norms; gender roles; family planning; South Africa; rural; sexual health and reproductive rights; structural determinants of health; Social Sciences;

  Sammanfattning : Women in rural areas of South Africa battle with many structural issues, including unemployment, education and accessibility to health services, greatly delimiting family planning. However, socially constructed and internalized gender norms pose an additional and potentially greater barrier to family planning in traditional and patriarchal settings. LÄS MER

 5. 5. Medias framställning av kvinnors depression - En kritisk diskursanalys ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Louise Persson; Hannah Olsson; [2020]
  Nyckelord :critical discourse analysis; depression; genus; genus theory; genus teori; media; social constructionism; women; kritisk diskursanalys; kvinnor; media; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera medias framställning av kvinnors depression samt undersöka vilka konsekvenser detta eventuellt kan medföra ur ett genusperspektiv. Vårt urval består av gruppen kvinnor med ett särskilt fokus på hur media konstruerar bilden av den deprimerade kvinnan och hur de beskriver deras depression. LÄS MER